Jezus

Het evangelie voor Jezus?

Soms krijg je de volgende vraag te horen van skeptici:

Als een mens alleen gered kan worden door Jezus Christus, wat dan met al de mensen die leefden voor de tijd van Jezus?

In het boek Openbaring 14:6 lezen we over ‘het eeuwige Evangelie’ dat wordt verkondigt aan alle volken op aarde. Dus, het Evangelie is eeuwig. Dat betekent dat het Evangelie bestond voor dat Jezus naar de aarde kwam en aan het kruis stierf. In het volgende vers (Openbaring 14:7) krijgen we te weten welke boodschap verkondigt wordt, namelijk: ‘Vrees God en geef Hem eer… Aanbid Hem Die [alles] geschapen heeft.’

Het Nieuwe Testament is duidelijk: redding en eeuwig leven zijn alleen maar mogelijk door te geloven in Jezus Christus (Johannes 6:40). Maar wat dan met de mensen die leefden en stierven voor Jezus? Openbaring 14:6-7 toont ons dat het gaat om onze houding naar God toe in de mate dat Hij zich heeft geopenbaard. De opdracht om God te vrezen, Hem te eren en aanbidden, dat eeuwige Evangelie, betekent dat wij geloven in Hem die God gezonden heeft. Voor de mensen die leefden en stierven tussen de tijd van Mozes en Jezus betekende dezelfde opdracht deel worden van het volk Israël. Voor Abraham betekende het geloven en vertrouwen op de God Die Zich had geopenbaard.

Nieuwe prekenreeks: de identiteitskaart van Jezus – doorheen de ‘ik ben’ uitspraken in Johannes

Als u iemand voor het eerst ontmoet wat voor dingen vraag je om die persoon te leren kennen?

Waar kom je vandaan?
Wat is jouw beroep?
Ben je getrouwd?

Op onze identiteitskaart staan er verschillende belangrijke gegevens. Onder andere waar wij vandaan komen – onze geboorteplaats en nationaliteit, wat ons beroep is- bediende of arbeider, alsook onze gezinssituatie.

Jezus had geen identiteitskaart, maar hij toonde wel duidelijk aan wie hij was. Hij vertelde waar hij vandaan was, wat zijn doel was (beroep), en beschreef zijn relatie met de Vader. Door de zeven ‘ik ben’ uitspraken van Jezus in het evangelie van Johannes geeft hij een duidelijk beeld van wie hij is. Dus laten we samen op zoek gaan naar de ware identiteit van Jezus uit Nazareth…

1 februari: Ik ben het brood des levens – Johannes 6:35

8 februari: Ik ben het licht der wereld – Johannes 8:12

1 maart: Ik ben de deur – Johannes 10:9

15 maart: Ik ben de goede herder – Johannes 10:11

22 maart: Ik ben de ware wijnstok – Johannes 15:1

29 maart: Ik ben de weg, de waarheid en het leven – Johannes 14:6

5 april (Pasen): Ik ben de opstanding en het leven – Johannes 11:25

Radicaal discipelschap

radical discipleship

‘Wat moet ik doen om eeuwig leven te ontvangen?’ was de vraag aan Jezus van de rijke jongeling (Lucas 18:18-27). Jezus zijn antwoord was radicaal: verkoop al jouw bezittingen en geef het geld en de armen, en dan kom en volg mij. De reactie dat Jezus verwachte van hem was drastisch. Om eeuwig leven te ontvangen moest de rijke jongeling zijn leven helemaal veranderen. Het roept de vraag op: in hoever zijn wij bereid om onze levens drastisch te veranderen om ervoor te zorgen dat wij het eeuwige leven krijgen? Of is onze discipelschap gemakkelijk geworden zodat wij net genoeg doen om goed te voelen over onszelf? Jezus volgen betekent dat wij onze levens en prioriteiten zullen drastisch veranderen. Bent u Jezus aan het volgen op een radicale manier?  

‘Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt’ – Markus 1:17

Toen Jezus de eerste discipelen riep gaf hij weinig informatie over hun toekomstige leven als zijn discipelen. Het enige dat Jezus zei was dat ze zouden vissers van mensen worden. Wanneer wij kiezen om Jezus te volgen willen we graag alles op voorhand weten. Wat zal ik doen als beroep? Hoe zal mijn familie reageren op mijn geloof? Wat is mijn taak in de gemeente? Ben ik geroepen als zendeling? Maar het enige dat Jezus zegt is kom achter Mij en ik geef jou een andere toekomst. De uitdaging is om stap voor stap Jezus te volgen in geloof en vrede zonder al de details te moeten weten. Dit geld voor discipelen van Jezus die net begonnen zijn evenveel als voor discipelen die al jaren Jezus volgen.

Lucas 9:62 – kostbaar discipelschap

Misschien heb jij lang geleden besloten om Jezus te volgen, om zijn discipel te worden, om hem de leiding van jouw leven te geven. Misschien denk je soms terug aan die beslissing en vraag je jezelf af: wat als ik een andere pad had gekozen, een andere baan, of had besloten om niet in het christelijk werk te gaan? Hoe zou mijn leven er anders uit zien? Zou ik gelukkiger zijn?

Jezus zei: ‘wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’ De keuze die ik lang geleden gemaakt heb, om Jezus te volgen waar dan ook hij mij stuurt, is een keuze die ik steeds opnieuw moet maken. Als ik hem wil volgen dan is er geen ruimte voor spijt te hebben of te verlangen naar een andere levenswijze. Wanneer wij kiezen om een discipel van Jezus te zijn betekent dit dat wij sterven aan onze eigen verlangens en belangstellingen. Jezus wordt onze meester en Heer. Het gaat er niet om wat ik wil maar wat Hij wilt. Daarom hoeven wij geen spijt te hebben, want ons leven is overgegeven aan Jezus en Hij leidt ons. Wij kiezen iedere dag opnieuw om een discipel te zijn door verder te wandelen op de pad dat hij voor ons heeft bestemt.

https://depottenbakker.be/nieuwe-prekenreeks-de-identiteitskaart-van-jezus-doorheen-de-ik-ben-uitspraken-in-johannes/,https://depottenbakker.be/de-here-god-woont-in-ons-midden-deel-3/