Visie

Visie

Als kerk willen wij iets betekenen voor de stad Kortrijk en wijde omgeving. Geloof moet uiteraard omgezet worden in daden. Onze visie is om iets van de zegeningen – die wij als christenen ontvangen – door te geven aan anderen, gelovigen en niet-gelovigen.

Passie

Jezus had een passie voor een gebroken wereld: liefde en bewogenheid kenmerkten zijn hele leven. Hij ging hierin tot het uiterste, waarbij Hij zelfs zijn leven gaf op het kruis om zo de zonden van de mensen op zich te nemen. Als christenen willen wij Jezus in Zijn voetsporen volgen en willen wij delen in zijn passie voor een gebroken wereld.

Motivatie

‘Want we zijn gegrepen door de liefde van Christus, omdat wij hebben ingezien dat één mens gestorven is voor allen.’  Woorden geschreven door de apostel Paulus in de eerste eeuw, maar die vandaag nog steeds evenveel betekenis hebben voor ons. Gods liefde in Christus heeft ons veranderd, wij zijn ‘gegrepen’ door die liefde. Het is de drijfkracht van onze werking als kerk.

Meer weten over wat wij geloven? Klik hier voor onze geloofsbelijdenis.