Eredienst

Elke zondag komen wij samen om 10 uur voor het zingen van liederen, gezamenlijk gebed en om samen te leren uit de Bijbel. Nadien is er tijd om gezellig samen te zijn bij een kopje koffie.

Elke tweede en vierde zondag van de maand vieren we avondmaal ter herdenking aan Christus’ offer in de vorm van het avondmaal.