Radicaal discipelschap

radical discipleship

‘Wat moet ik doen om eeuwig leven te ontvangen?’ was de vraag aan Jezus van de rijke jongeling (Lucas 18:18-27). Jezus zijn antwoord was radicaal: verkoop al jouw bezittingen en geef het geld en de armen, en dan kom en volg mij. De reactie dat Jezus verwachte van hem was drastisch. Om eeuwig leven te ontvangen moest de rijke jongeling zijn leven helemaal veranderen. Het roept de vraag op: in hoever zijn wij bereid om onze levens drastisch te veranderen om ervoor te zorgen dat wij het eeuwige leven krijgen? Of is onze discipelschap gemakkelijk geworden zodat wij net genoeg doen om goed te voelen over onszelf? Jezus volgen betekent dat wij onze levens en prioriteiten zullen drastisch veranderen. Bent u Jezus aan het volgen op een radicale manier?  

https://depottenbakker.be/reis-naar-de-filippijnen-in-mei/,https://depottenbakker.be/recensie-boek-het-dwaze-van-god/