Het evangelie voor Jezus?

Soms krijg je de volgende vraag te horen van skeptici:

Als een mens alleen gered kan worden door Jezus Christus, wat dan met al de mensen die leefden voor de tijd van Jezus?

In het boek Openbaring 14:6 lezen we over ‘het eeuwige Evangelie’ dat wordt verkondigt aan alle volken op aarde. Dus, het Evangelie is eeuwig. Dat betekent dat het Evangelie bestond voor dat Jezus naar de aarde kwam en aan het kruis stierf. In het volgende vers (Openbaring 14:7) krijgen we te weten welke boodschap verkondigt wordt, namelijk: ‘Vrees God en geef Hem eer… Aanbid Hem Die [alles] geschapen heeft.’

Het Nieuwe Testament is duidelijk: redding en eeuwig leven zijn alleen maar mogelijk door te geloven in Jezus Christus (Johannes 6:40). Maar wat dan met de mensen die leefden en stierven voor Jezus? Openbaring 14:6-7 toont ons dat het gaat om onze houding naar God toe in de mate dat Hij zich heeft geopenbaard. De opdracht om God te vrezen, Hem te eren en aanbidden, dat eeuwige Evangelie, betekent dat wij geloven in Hem die God gezonden heeft. Voor de mensen die leefden en stierven tussen de tijd van Mozes en Jezus betekende dezelfde opdracht deel worden van het volk Israƫl. Voor Abraham betekende het geloven en vertrouwen op de God Die Zich had geopenbaard.

https://depottenbakker.be/nieuwe-prekenreeks-de-identiteitskaart-van-jezus-doorheen-de-ik-ben-uitspraken-in-johannes/,https://depottenbakker.be/de-here-god-woont-in-ons-midden-deel-3/