Oudsten

Het oudsten team dient als leidingsgroep van de gemeente. Ze dragen de gemeente mee in hart en in gebed.
Ze gebruiken Gods leiding om richting te geven aan Gods gemeente en haar leden.