Prediking

Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspecten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een directe band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust

2Timotheüs 3:16-17

Podcast:No podcast services have been specified. Please check your include/exclude settings.


Het boek Hosea

26 november 2023

Wanneer we samen komen, ontvangen we kracht, steun en bemoediging. We ontvangen veel door samen God te zoeken, samen te danken, samen te luisteren naar Zijn Woord. Om te groeien…
In tegenstelling tot het eerste hoofdstuk heeft God de hoofdrol in hoofdstuk 2 van het boek Klaagliederen. De auteur maakt heel duidelijk dat het God zelf is die Jeruzalem heeft…

“Vertrouwen”

5 november 2023

Stabiel Geloof

29 oktober 2023