Prediking

Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspecten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een directe band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust

2Timotheüs 3:16-17

Podcast:No podcast services have been specified. Please check your include/exclude settings.


Wil jij de 2° stap zetten ?

24 september 2023
God zet de 1°stap— wil jij de 2° stap zetten– dan zet God de 3° stap ! Wat denk je ? Zouden er toen mensen geweest zijn die, gebeten door…

Dit is de vierde en laatste preek in een reeks doorheen Genesis 1-11. De volgende teksten hebben wij al bekeken: - Genesis 1 – onze plaats in de symfonie van…

“Vrede in je leven”

27 augustus 2023
Wandelen met God verandert je hele leven. Je doet goede werken, niet omdat het moet of omdat je hoopt iets te verdienen. Je doet het, uit besef wie God is…