Filippijnen

Nieuwe info project in de Filippijnen

Vanuit de Vrije Evangelische Gemeente Kortrijk is er sinds 2006 reeds diverse keren hulp gegeven aan vele arme gezinnen in de Filippijnen. Er is een grote nood in dit land.

In mei 2013 werd een permanent project in de Filippijnen opgestart op een aangekocht terrein van 1800 m². Het project is gestart in samenwerking met de
plaatselijke partner, de Jesus is Lord (JIL) kerk.

Foto1

Graag willen we eind mei 2015 een container hulpgoederen sturen. We werken hiervoor samen met de vzw “Design for a new Future” (DFANF), die reeds hulp bood in Haïti (in de vluchtlingskampen in Port au Prince) en de Filippijnen (in de getroffen gebieden van de supertyfoon Hayan).

Design for a New Future helpt in rampgebieden en combineert ook afvalrecyclage met ambachtelijke productie van designobjecten. Dit project wordt deze zomer ook opgestart op het terrein van ILAW: dat betekent werkgelegenheid voor de plaatselijke bevolking.

We willen een container doelgericht en selectief vullen met nuttige materialen. Kledij en schoenen zijn er immers al voldoende. Wij luisteren naar de noden ter plaatse en willen heel concreet daarop inspelen.

U kan ons helpen met onder andere volgende materialen:

1. een noodgenerator

2. verzorgingsproducten (ook tandenborstels, enz.), wasproducten

3. schoolgerief, ballen

4. allerlei gereedschap

5. fietsen, fietsonderdelen, fietsherstelgerief

6. rolstoelen en rollators

7. keukenmaterialen, zoals bestek, scharen enz.

8. lakens, kussenslopen

9. een legertent tussen 12 en 30 m²

10. ziekenhuismateriaal en medicatie om een ziekenboeg te installeren

11. bananendozen

Als u materialen hebt, kan u contact nemen met:
Rose Gatdula (roseandfriends@yahoo.com of +32 (0) 496 13 48 66
of Kristin Bordon (kristinbordon@hotmail.com)

Het verschepen van deze container en de transportkosten met vrachtwagens ter plaatse moet natuurlijk ook betaald worden: het kost ons ca. 4000 euro, waarvan ILAW de helft betaalt. We zoeken daarnaast ook financiële middelen om ter plaatse extra alledaagse geneesmiddelen aan te kopen zoals hoestsiropen, vitaminen, ontsmettingsmiddelen en klein medisch materiaal.

Wilt u dit project ook financieel steunen? Zelfs een kleine som van 10, 50 of 100 euro helpt ons. Maak uw gift over op IBAN BE72 0017 0328 2816 op naam van VZW ILAW

Enkele mensen gaan deze zomer ter plaatse om de container te legen, mee te gaan met het transport over land en alles ter plaatse te installeren en de materialen te verdelen. We gebruiken uw giften niet voor eigen gebruik zoals persoonlijk vervoer, vliegtickets en organisatorische kosten. Dit financieren we allemaal zelf, zodat jullie middelen exclusief en integraal ten dienste komen van de lokale mensen.

Doelstellingen project:

1. Algemene visie:

Permanent iets betekenen voor de bevolking op geestelijk, medisch en sociaal gebied.

a) Evangelisatie: er is grote openheid voor het evangelie.

b) Samenkomsten voor de nieuw gestichte kerk

c) Diaconaal werk – er zijn volgende noden, omdat een groot deel van bevolking in de Filippijnen erg arm is:

* onvoldoende en zeer eenzijdige voeding

* primitieve woonomstandigheden: de allerarmsten wonen in zelfgemaakte huizen van platen, hout en plastiek. Bij zware storm en regen hebben ze weinig of geen beschutting. De gebouwen op het domein zijn dan een schuilplaats.

* onvoldoende hygiëne

* onvoldoende medische zorgen: men kan de dokter of het ziekenhuis niet betalen

* kinderen van de armste gezinnen kunnen niet naar school als ze geen schoolgerief hebben

2. Concrete doelen:

* samenkomsten van de nieuwe kerk: er is in 2014 een eetzaal/keuken bijgebouwd. Dit nieuw gebouw wordt nu reeds gebruikt voor de samenkomsten van de kerk (kerkdiensten en bijbelstudies).

* uitdelen van voedsel

* retraitecentrum: gebruik van de (reeds bestaande) 6 studio’s en eetzaal/ontmoetingsruimte voor het houden van retraites. Onze partner JIL wil later nog een extra multifunctioneel gebouw optrekken voor de retraites.

* vakantieverhuur (Bed & Breakfast): dit betekent dat er betrokkenheid is omdat de gasten in het project logeren. Er zijn ook wat inkomsten voor het project en de plaatselijke bevolking, die de B&B mee verzorgt.

* Uitdelen schoolgerief sinds 2013: jaarlijks uitdelen van schoolgerief aan de allerarmsten van 200 gezinnen bij het begin van elk nieuw schooljaar (boekentassen en ander schoolgerief) : zonder deze hulp kunnen deze kinderen niet naar school

Foto2

Foto3

* verstrekken van medische hulp. We willen in de zomer van 2015 een ziekenboeg inrichten, zodat er ter plaatse medische zorg kan gegeven worden door een dokter, die langskomt.

* versturen van materialen per container (eind mei 2015)

Financiën:

Het in 7 jaar gespaarde bedrag werd geschonken aan de partner zodat deze de eigenaar van 1/3 van de grond van het project kon worden. Er werden in 2013 en in 2014 aan de armste gezinnen telkens 200 boekentassen uitgedeeld. Ook werden er matrassen aangekocht voor de logeerruimtes. Daarnaast werd de nieuw gebouwde eetzaal/keuken ingericht met tafels en stoelen. Graag willen we in de toekomst het project blijvend verder uitbouwen om de armen ter plaatse te helpen.

‘En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk

overvloedig moogt zijn, gelijk geschreven staat: Hij heeft uitgedeeld, aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid.’

– 2 Korinthiërs 9:8-9

Contact: Rose Gatdula : roseandfriends@yahoo.com of +32 (0) 496 13 48 66

Foto4

Foto5

Reis naar de Filippijnen in mei

Project Filippijnen

In mei 2013 is het project in de Filippijnen van start gegaan na 7 jaar voorbereiding. Net als vorig jaar zullen we in mei 2014 opnieuw 200 boekentassen en schoolschriften uitdelen aan de armste gezinnen. Dit in samenwerking met de plaatselijke partner, de Jesus is Lord (JIL) kerk. Wil je dit project van het schoolgerief steunen, dan kan je overmaken op rek. nr.:

BE72 0017 0328 2816 op naam van VZW ILAW

In de zomer van 2014 gaat een Go-team vanuit België enige dagen helpen in het project. Daarna gaat dit team mee helpen met de wederopbouw van het gebied dat getroffen werd door tyfoon Haiyan. Gedurende de eerste maanden van 2014 werd een ruimte bijgebouwd met keuken en eetzaal. Dit gebouw wordt ook gebruikt voor samenkomsten van de nieuw gestarte kerk ter plaatse (kerkdiensten en bijbelstudies). In de toekomst zal dit gebouw ook dienen als:

° ontmoetingsruimte voor retraites

° ruimte om hulp te bieden: medische hulp, verdeling voedsel en schoolgerief, enz.

Dit nieuwe gebouw staat volledig ter beschikking van het project, evenals de reeds bestaande 6 studio’s.

Hulp voor de Filipijnen

Philippines devestation1

Het zendingsproject van de kerk ligt op zo’n 80 km. van Manila en ligt dus helemaal buiten het gebied waar de verschrikkelijke tyfoon heeft gewoed.

We zijn daar dankbaar voor, maar voelen des te meer mee met en bidden voor de Filipijnse slachtoffers van de getroffen streek.

Zie hier voor meer info ivm het zendingsproject VZW ILAW, die het project opvolgt, zal via een plaatselijke partner hulp bieden aan het getroffen gebied.

U kan een gift overmaken op IBAN rek nr. van ILAW:
BE81 9795 4534 5624  met vermelding van: ‘hulp tyfoon’.

Ook Tearfund België helpt de slachtoffers.

U kan dus ook overmaken op IBAN rek nr. van Tearfund België:
BE41 4359 1900 0110 met vermelding van: ‘Tyfoon Haiyan Filipijnen’

Nieuws van Project Filippijnen – Lente 2013

Beste,
Na 7 jaar voorbereiding, is het project in de Filippijnen van start gegaan! In mei 2013 werd de grond aangekocht in Buck Estate (Provincie Cavite) op zo’n 80 km. van Manilla en werd er een grote openingshappening gehouden.

Gegevens:
De oppervlakte van het stuk grond bedraagt 1800 m². De grond is ingedeeld in 3 delen:
1. Onbebouwd stuk van 630 m² . Dit stuk grond werd geschonken aan de plaatselijke partner, de Jesus is Lord (JIL) kerk.
2. Stuk van ca. 600 m² met een huis (moeder van Rose zal hier wonen) en 1 klein huisje.
3. Stuk van ca. 600 m² met 1 klein huisje  en 6 studio’s.
Rose Gatdula kocht de 2 stukken van 600 m² en stelt daarvan de 600 m² met studio’s ter beschikking van het project.

Volgende doelen zullen gerealiseerd worden:
* gebruik 6 studio’s voor houden van retraites en vakantieverhuur (B&B),
* bijbelstudies in het huis van de moeder van Rose
* plaats waar dokters medische hulp kunnen verstrekken en waar voedsel en schoolgerief kan uitgedeeld worden aan de armsten

Doelstellingen project:

Algemene visie:
Permanent iets betekenen voor de bevolking op geestelijk, medisch en sociaal gebied.

a) Evangelisatie: er is grote openheid voor het evangelie.
b) Kerksamenkomsten: op dit moment is er een bijbelstudiegroep. Als deze groep verder groeit, kunnen er later samenkomsten op zondag doorgaan.
c) Diaconaal werk: er zijn volgende noden, omdat een groot deel van bevolking in de Filippijnen erg arm is:
* onvoldoende en zeer eenzijdige voeding
* primitieve woonomstandigheden: men woont in zelfgemaakte huizen van platen, hout en plastiek. Bij zware storm en regen hebben ze te weinig of geen beschutting.
* onvoldoende hygiëne
* onvoldoende medische zorgen: men kan de dokter of het ziekenhuis niet betalen

Op de 630 m² komt later een multifunctioneel gebouw. Bij ons bezoek in mei werden ter plaatse contacten gelegd met enkele sponsors, die willen helpen bij de aankoop van materialen . We hebben met de plaatselijke partner de visie en de plannen doorgesproken. De partner zal een gebouw optrekken dat zal gebruikt worden voor:
* samenkomsten voor retraites en later voor de kerksamenkomsten op zondag en in de week (er komen nu reeds mensen samen voor bijbelstudie)
* schuilplaats bij stormen en hevige regens
* ruimte om hulp te bieden: medische hulp, voedselverdeling, verdeling schoolgerief, enz.

Financiën:

Het in 7 jaar gespaarde bedrag werd geschonken aan de partner zodat deze de eigenaar van de grond kon worden.

Graag willen we in de toekomst het project verder uitbouwen om de armen ter plaatse te helpen. Zie hieronder bij ‘Bezoek aan het project’.

Mocht je op het hart hebben om iets te geven, dan kan je een gift overmaken op rekeningnummer:

BE81 9795 4534 5624

Bezoek aan het project:

In mei 2013 zijn 4 mensen uit de evangelische gemeente ‘De Pottenbakker ‘ naar de Filippijnen gereisd. In de toekomst kunnen anderen het project bezoeken om samen met de plaatselijke partner iets uit werken. Dat zou allerlei vormen kunnen aannemen: de organisatie van een kamp voor de kinderen van de armen, de verdeling van schoolgerief,  het onderhouden en verder mee uitbouwen van het retraitecentrum, enz.

 

Gebedsonderwerpen:
1. Dank voor Gods leiding en bescherming tijdens het bezoek aan de Filippijnen in mei 2013.

2. Dank voor de uitstekende samenwerking met de plaatselijke partner, de JIL-kerk.

============================================================

‘En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn, gelijk geschreven staat: Hij heeft uitgedeeld, aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid.’
– 2 Korinthiërs 9:8-9

Contact:
– Rose Gatdula
roseandfriends@yahoo.com +32 (0) 496 13 48 66
– Mario Cabuena
easynet483@yahoo.com +32 (0) 483 07 59 08
============================================================

https://depottenbakker.be/in-de-laatste-dagen/,https://depottenbakker.be/overleieclub2015-link-naar-de-fotos/