Nieuws van Project Filippijnen – Lente 2013

Beste,
Na 7 jaar voorbereiding, is het project in de Filippijnen van start gegaan! In mei 2013 werd de grond aangekocht in Buck Estate (Provincie Cavite) op zo’n 80 km. van Manilla en werd er een grote openingshappening gehouden.

Gegevens:
De oppervlakte van het stuk grond bedraagt 1800 m². De grond is ingedeeld in 3 delen:
1. Onbebouwd stuk van 630 m² . Dit stuk grond werd geschonken aan de plaatselijke partner, de Jesus is Lord (JIL) kerk.
2. Stuk van ca. 600 m² met een huis (moeder van Rose zal hier wonen) en 1 klein huisje.
3. Stuk van ca. 600 m² met 1 klein huisje  en 6 studio’s.
Rose Gatdula kocht de 2 stukken van 600 m² en stelt daarvan de 600 m² met studio’s ter beschikking van het project.

Volgende doelen zullen gerealiseerd worden:
* gebruik 6 studio’s voor houden van retraites en vakantieverhuur (B&B),
* bijbelstudies in het huis van de moeder van Rose
* plaats waar dokters medische hulp kunnen verstrekken en waar voedsel en schoolgerief kan uitgedeeld worden aan de armsten

Doelstellingen project:

Algemene visie:
Permanent iets betekenen voor de bevolking op geestelijk, medisch en sociaal gebied.

a) Evangelisatie: er is grote openheid voor het evangelie.
b) Kerksamenkomsten: op dit moment is er een bijbelstudiegroep. Als deze groep verder groeit, kunnen er later samenkomsten op zondag doorgaan.
c) Diaconaal werk: er zijn volgende noden, omdat een groot deel van bevolking in de Filippijnen erg arm is:
* onvoldoende en zeer eenzijdige voeding
* primitieve woonomstandigheden: men woont in zelfgemaakte huizen van platen, hout en plastiek. Bij zware storm en regen hebben ze te weinig of geen beschutting.
* onvoldoende hygiëne
* onvoldoende medische zorgen: men kan de dokter of het ziekenhuis niet betalen

Op de 630 m² komt later een multifunctioneel gebouw. Bij ons bezoek in mei werden ter plaatse contacten gelegd met enkele sponsors, die willen helpen bij de aankoop van materialen . We hebben met de plaatselijke partner de visie en de plannen doorgesproken. De partner zal een gebouw optrekken dat zal gebruikt worden voor:
* samenkomsten voor retraites en later voor de kerksamenkomsten op zondag en in de week (er komen nu reeds mensen samen voor bijbelstudie)
* schuilplaats bij stormen en hevige regens
* ruimte om hulp te bieden: medische hulp, voedselverdeling, verdeling schoolgerief, enz.

Financiën:

Het in 7 jaar gespaarde bedrag werd geschonken aan de partner zodat deze de eigenaar van de grond kon worden.

Graag willen we in de toekomst het project verder uitbouwen om de armen ter plaatse te helpen. Zie hieronder bij ‘Bezoek aan het project’.

Mocht je op het hart hebben om iets te geven, dan kan je een gift overmaken op rekeningnummer:

BE81 9795 4534 5624

Bezoek aan het project:

In mei 2013 zijn 4 mensen uit de evangelische gemeente ‘De Pottenbakker ‘ naar de Filippijnen gereisd. In de toekomst kunnen anderen het project bezoeken om samen met de plaatselijke partner iets uit werken. Dat zou allerlei vormen kunnen aannemen: de organisatie van een kamp voor de kinderen van de armen, de verdeling van schoolgerief,  het onderhouden en verder mee uitbouwen van het retraitecentrum, enz.

 

Gebedsonderwerpen:
1. Dank voor Gods leiding en bescherming tijdens het bezoek aan de Filippijnen in mei 2013.

2. Dank voor de uitstekende samenwerking met de plaatselijke partner, de JIL-kerk.

============================================================

‘En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn, gelijk geschreven staat: Hij heeft uitgedeeld, aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid.’
– 2 Korinthiërs 9:8-9

Contact:
– Rose Gatdula
roseandfriends@yahoo.com +32 (0) 496 13 48 66
– Mario Cabuena
easynet483@yahoo.com +32 (0) 483 07 59 08
============================================================

https://depottenbakker.be/vernieuwing-gebouw/,https://depottenbakker.be/2-korintiers-514-gegrepen-door-de-liefde-van-christus/