Nieuwe info project in de Filippijnen

Vanuit de Vrije Evangelische Gemeente Kortrijk is er sinds 2006 reeds diverse keren hulp gegeven aan vele arme gezinnen in de Filippijnen. Er is een grote nood in dit land.

In mei 2013 werd een permanent project in de Filippijnen opgestart op een aangekocht terrein van 1800 m². Het project is gestart in samenwerking met de
plaatselijke partner, de Jesus is Lord (JIL) kerk.

Foto1

Graag willen we eind mei 2015 een container hulpgoederen sturen. We werken hiervoor samen met de vzw “Design for a new Future” (DFANF), die reeds hulp bood in Haïti (in de vluchtlingskampen in Port au Prince) en de Filippijnen (in de getroffen gebieden van de supertyfoon Hayan).

Design for a New Future helpt in rampgebieden en combineert ook afvalrecyclage met ambachtelijke productie van designobjecten. Dit project wordt deze zomer ook opgestart op het terrein van ILAW: dat betekent werkgelegenheid voor de plaatselijke bevolking.

We willen een container doelgericht en selectief vullen met nuttige materialen. Kledij en schoenen zijn er immers al voldoende. Wij luisteren naar de noden ter plaatse en willen heel concreet daarop inspelen.

U kan ons helpen met onder andere volgende materialen:

1. een noodgenerator

2. verzorgingsproducten (ook tandenborstels, enz.), wasproducten

3. schoolgerief, ballen

4. allerlei gereedschap

5. fietsen, fietsonderdelen, fietsherstelgerief

6. rolstoelen en rollators

7. keukenmaterialen, zoals bestek, scharen enz.

8. lakens, kussenslopen

9. een legertent tussen 12 en 30 m²

10. ziekenhuismateriaal en medicatie om een ziekenboeg te installeren

11. bananendozen

Als u materialen hebt, kan u contact nemen met:
Rose Gatdula (roseandfriends@yahoo.com of +32 (0) 496 13 48 66
of Kristin Bordon (kristinbordon@hotmail.com)

Het verschepen van deze container en de transportkosten met vrachtwagens ter plaatse moet natuurlijk ook betaald worden: het kost ons ca. 4000 euro, waarvan ILAW de helft betaalt. We zoeken daarnaast ook financiële middelen om ter plaatse extra alledaagse geneesmiddelen aan te kopen zoals hoestsiropen, vitaminen, ontsmettingsmiddelen en klein medisch materiaal.

Wilt u dit project ook financieel steunen? Zelfs een kleine som van 10, 50 of 100 euro helpt ons. Maak uw gift over op IBAN BE72 0017 0328 2816 op naam van VZW ILAW

Enkele mensen gaan deze zomer ter plaatse om de container te legen, mee te gaan met het transport over land en alles ter plaatse te installeren en de materialen te verdelen. We gebruiken uw giften niet voor eigen gebruik zoals persoonlijk vervoer, vliegtickets en organisatorische kosten. Dit financieren we allemaal zelf, zodat jullie middelen exclusief en integraal ten dienste komen van de lokale mensen.

Doelstellingen project:

1. Algemene visie:

Permanent iets betekenen voor de bevolking op geestelijk, medisch en sociaal gebied.

a) Evangelisatie: er is grote openheid voor het evangelie.

b) Samenkomsten voor de nieuw gestichte kerk

c) Diaconaal werk – er zijn volgende noden, omdat een groot deel van bevolking in de Filippijnen erg arm is:

* onvoldoende en zeer eenzijdige voeding

* primitieve woonomstandigheden: de allerarmsten wonen in zelfgemaakte huizen van platen, hout en plastiek. Bij zware storm en regen hebben ze weinig of geen beschutting. De gebouwen op het domein zijn dan een schuilplaats.

* onvoldoende hygiëne

* onvoldoende medische zorgen: men kan de dokter of het ziekenhuis niet betalen

* kinderen van de armste gezinnen kunnen niet naar school als ze geen schoolgerief hebben

2. Concrete doelen:

* samenkomsten van de nieuwe kerk: er is in 2014 een eetzaal/keuken bijgebouwd. Dit nieuw gebouw wordt nu reeds gebruikt voor de samenkomsten van de kerk (kerkdiensten en bijbelstudies).

* uitdelen van voedsel

* retraitecentrum: gebruik van de (reeds bestaande) 6 studio’s en eetzaal/ontmoetingsruimte voor het houden van retraites. Onze partner JIL wil later nog een extra multifunctioneel gebouw optrekken voor de retraites.

* vakantieverhuur (Bed & Breakfast): dit betekent dat er betrokkenheid is omdat de gasten in het project logeren. Er zijn ook wat inkomsten voor het project en de plaatselijke bevolking, die de B&B mee verzorgt.

* Uitdelen schoolgerief sinds 2013: jaarlijks uitdelen van schoolgerief aan de allerarmsten van 200 gezinnen bij het begin van elk nieuw schooljaar (boekentassen en ander schoolgerief) : zonder deze hulp kunnen deze kinderen niet naar school

Foto2

Foto3

* verstrekken van medische hulp. We willen in de zomer van 2015 een ziekenboeg inrichten, zodat er ter plaatse medische zorg kan gegeven worden door een dokter, die langskomt.

* versturen van materialen per container (eind mei 2015)

Financiën:

Het in 7 jaar gespaarde bedrag werd geschonken aan de partner zodat deze de eigenaar van 1/3 van de grond van het project kon worden. Er werden in 2013 en in 2014 aan de armste gezinnen telkens 200 boekentassen uitgedeeld. Ook werden er matrassen aangekocht voor de logeerruimtes. Daarnaast werd de nieuw gebouwde eetzaal/keuken ingericht met tafels en stoelen. Graag willen we in de toekomst het project blijvend verder uitbouwen om de armen ter plaatse te helpen.

‘En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk

overvloedig moogt zijn, gelijk geschreven staat: Hij heeft uitgedeeld, aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid.’

– 2 Korinthiërs 9:8-9

Contact: Rose Gatdula : roseandfriends@yahoo.com of +32 (0) 496 13 48 66

Foto4

Foto5

https://depottenbakker.be/in-de-laatste-dagen/,https://depottenbakker.be/overleieclub2015-link-naar-de-fotos/