Project Filippijnen

Samenwerking

In mei 2013 is het project in de Filippijnen van start gegaan na zeven jaar voorbereiding. Dit in samenwerking met de vzw ILAW en de plaatselijke partner, de Jesus is Lord (JIL) kerk.

Doelstellingen van het project

 1. Algemene visie:
  • Permanent iets betekenen voor de bevolking op geestelijk, medisch en sociaal gebied.
  • Evangelisatie: er is grote openheid voor het evangelie.
  • Kerksamenkomsten
  • Diaconaal werk – er zijn volgende noden, omdat een groot deel van bevolking in de Filippijnen erg arm is:
   • Onvoldoende en zeer eenzijdige voeding
   • Primitieve woonomstandigheden: men woont in zelfgemaakte huizen van platen, hout en plastiek. Bij zware storm en regen hebben ze te weinig of geen beschutting.
   • Onvoldoende hygiëne
   • Onvoldoende medische zorgen: men kan de dokter of het ziekenhuis niet betalen
 2. Concrete doelen:
  • Gebruik 6 studio’s en eetzaal/ontmoetingsruimte voor het houden van retraites en vakantieverhuur (B&B)
  • Samenkomsten van de nieuwe kerk
  • Uitdelen van voedsel en schoolgerief aan de armsten
  • Verstrekken van medische hulp door dokters

Samenvatting gegevens van het project

Het project situeert zich in Buck Estate (Provincie Cavite) op zo’n 80 km. van Manilla. De oppervlakte van het stuk grond bedraagt ca. 1800 m². De grond is ingedeeld in 3 delen:

 1. Onbebouwd stuk van ca. 630 m² , geschonken aan de plaatselijke partner, de Jesus is Lord (JIL) kerk.
 2. Stuk van ca. 585 m² met een huis en 1 klein huisje. Hier is in begin 2014 een keuken met eetzaal/ontmoetingsruimte bijgebouwd (ter beschikking van het
 3. Stuk van ca. 585 m² met 1 klein huisje en 6 studio’s. De studio’s staan ook ter beschikking van het project.project).

Op de 630 m² wil onze partner later nog een extra multifunctioneel gebouw optrekken.

Financiën

Het in zeven jaar gespaarde bedrag werd geschonken aan de partner zodat deze de eigenaar van de grond kon worden.

Op regelmatige basis worden er aan de armste gezinnen boekentassen en schoolfuniformen uitgedeeld. Ook werden er matrassen aangekocht voor de logeerruimtes.

Daarnaast wordt de nieuwe eetzaal verder ingericht door aankoop van tafels en stoelen. Graag willen we in de toekomst het project blijvend verder uitbouwen om de armen ter plaatse te helpen.

Mocht je op het hart hebben om iets te geven, neem dan contact met ons op.

Gebedsonderwerpen

 1. Dank voor het nieuwe gebouw dat kon gebouwd worden
 2. Bid om Gods leiding voor de verdere uitbouw van het project.
 3. Dank voor de goede samenwerking met de plaatselijke partner, de JIL-kerk.

En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn, gelijk geschreven staat: Hij heeft uitgedeeld, aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid

2 Korinthiërs 9:8-9

Nieuws

Contact

Rose Gatdula

siloamrose@yahoo.com