Prediking

Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspecten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een directe band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust

2Timotheüs 3:16-17

Podcast:No podcast services have been specified. Please check your include/exclude settings.
>kinderl vd maand >Preek >mededelingen

“Hemelvaart”

9 juli 2023
De betekenis van Hemelvaart Tekst: Handelingen 1:1-11 & Lucas 24:48-53 Er zijn 3 gebeurtenissen in het leven van Jezus die vaak aandacht krijgen: zijn geboorte (Kerst), zijn dood (Goede Vrijdag)…
Bijbelteksten over ‘ getuigenis ‘ Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, Hem zoeken met heel hun hart. Psalm 119 : 2 Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar…