Prediking

Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspecten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een directe band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust

2Timotheüs 3:16-17

Podcast:No podcast services have been specified. Please check your include/exclude settings.


Belangrijke vragen : • Waarom heeft God de schepping onder water gebracht? • Wie zijn de zonen van God ? • Waarom werden Noach en zijn familie gespaard? De antwoorden…
“In het begin was het Woord, het Woord was bij God, en het Woord was God.” Johannes 1 : 1 Wat betekent dit? Wat of wie is het Woord? De…

A Room with a View

4 juni 2023

Christen zijn word je door bekering, door wedergeboren te zijn: een ander woord is “conversie” en betekent dat we helemaal veranderd, omgevormd of getransformeerd worden. Wedergeboren zijn of bekering betekent…