Liefde

Herinner je die eerste liefde? Jeremia 2:2

In het boek van Jeremia betreurt God zich hoe Israel Hem heeft verworpen om andere goden te dienen. God spreekt tot Israel door de profeet Jeremia en zegt: ‘Ik gedenk de genegenheid van uw jeugd, de liefde van uw bruidstijd, toen gij Mij gevolgd waart in de woestijn, in onbezaaid land (DutchNBG).’ God herinnert Israel aan hun eerste liefde voor Hem, toen zij God volgden vol geloof en enthousiasme tot het einde der wereld.

Herinner je nog jouw eerste liefde voor God? – toen je bereid was om alles voor Hem op te geven? Heb je nog steeds dat passie voor Hem, of is de liefde afgekoeld?

De Heer verlangd er naar om jou terug te ontvangen, net zoals Hij op de liefde van Israel wachtte. De vraag is, verlang jij ernaar om jouw eerste liefde te herontdekken?

2 Korintiërs 5:14 – Gegrepen door de liefde van Christus

Paulus schrijft dat de liefde van Christus is de drijfkracht in zijn leven. Het is de reden waarom hij verder ging met zijn bediening ondanks al de beproevingen en teleurstellingen die hij meemaakte. In een andere vertaling staat er geschreven: ‘ik ben gegrepen door de liefde van Christus.’ Hij was zo onder de indruk van wat God in Christus voor hem had gedaan, van de ondoorgrondelijke liefde van God in Christus.

Ben ik gegrepen door die liefde? Is die liefde mijn drijfkracht in mijn leven… op werk, in de gemeente, thuis bij mijn familie? Of ben ik gegrepen door angsten – wat zouden anderen denken van mij? Of ben ik gegrepen door mijn agenda – ik moet al mijn taken vervullen vandaag?

Waar ligt jouw drijfkracht?

https://depottenbakker.be/kom-achter-mij-en-ik-zal-maken-dat-u-vissers-van-mensen-wordt-markus-117/,https://depottenbakker.be/laatste-preek-uit-onze-serie-van-amos-kan-je-nu-beluisteren/