2 KorintiĆ«rs 5:14 – Gegrepen door de liefde van Christus

Paulus schrijft dat de liefde van Christus is de drijfkracht in zijn leven. Het is de reden waarom hij verder ging met zijn bediening ondanks al de beproevingen en teleurstellingen die hij meemaakte. In een andere vertaling staat er geschreven: ‘ik ben gegrepen door de liefde van Christus.’ Hij was zo onder de indruk van wat God in Christus voor hem had gedaan, van de ondoorgrondelijke liefde van God in Christus.

Ben ik gegrepen door die liefde? Is die liefde mijn drijfkracht in mijn leven… op werk, in de gemeente, thuis bij mijn familie? Of ben ik gegrepen door angsten – wat zouden anderen denken van mij? Of ben ik gegrepen door mijn agenda – ik moet al mijn taken vervullen vandaag?

Waar ligt jouw drijfkracht?