In de laatste dagen…

In 2 Timotheus 3:1-5 beschrijft Paulus hoe het zal zijn ‘in de laatste dagen’. Toen ik deze passage vanmorgen las in mijn Engelse ‘New Living Translation’ staat er geschreven in vers 2: ‘they will consider nothing sacred’ (vertaling: ze zullen niets als heilig beschouwen). Deze zin viel me op want het is precies wat het secularisme doet in onze maatschappij: er is niets meer heilig. Pasen is niet meer heilig. Kerst is niet meer heilig. Zondag is niet meer heilig. De Bijbel is niet meer heilig. De kerk is niet meer heilig. ‘God’ is niet meer heilig. Een voor een hebben deze dingen hun gezag verloren in de ogen van de mensen. Er wordt alleen maar mee gespot en belachelijk gemaakt. ┬áPrecies wat er staat in 2 Timotheus 3:2.

https://depottenbakker.be/de-here-god-woont-in-ons-midden-deel-3/,https://depottenbakker.be/nieuwe-info-project-in-de-filippijnen/