Ik heb je bij je naam geroepen (#7/11)

Samuël

Op het moment dat Samuël aantrad in de dienst van het huis kreeg hij nu niet bepaald het goede voorbeeld voorgeschoteld van de gang van zaken. De priesters verrichten geen dienst ten behoeve van het volk, maar uitsluitend en alleen ten behoeve van zichzelf. Ontzag voor God was er niet meer en het arme volk bleef verstoken van Gods woord en geestelijke leiding. Op het moment dat God hem riep wist niet alleen de kleine Samuël niet wat hem overkwam, ook de hogepriester had tot drie keer nodig voor het tot hem doordrong dat God het was die hem riep. Zo priester, zo volk, wat een bedroevende en beschamende vertoning dat Israël zo ver van God is afgedreven! God doet in zijn genade – en op het gebed van een onvruchtbare vrouw – een jongen opstaan waardoor het woord van God weer klinkt en de gemeenschap met God wordt hersteld.

Misschien kunt u, misschien kun jij zo iemand zijn, die vanuit Gods nabijheid anderen kunt dienen. Samuël keek niet neer op het volk, hij voelde zich voor hen niet te goed of verheven. Hij begreep wat echte dienstbaarheid is, dat vergde liefde, volharding en trouw. Ook wij zijn geroepen, om elkaar te dienen.

Met toestemming overgenomen uit het magazine ‘Focus op de Bijbel’ #22.

https://depottenbakker.be/ik-heb-je-bij-je-naam-geroepen-611/,https://depottenbakker.be/ik-heb-je-bij-je-naam-geroepen-811/