Ik heb je bij je naam geroepen (#8/11)

Petrus

Het was niet hun eerste ontmoeting, maar wel een die het leven van Petrus voorgoed zou veranderen. Petrus had een wonder meegemaakt van een wonderbare visvangst (Luk.5:7) en overtuigd geraakt van zijn eigen zondigheid was hij neergeknield aan de voeten van de Heer Jezus. Zover lijken wij als christenen te komen, en het besef dat we door geloof behouden zijn vormt in onze gedachten het sluitstuk van het verhaal. Maar voor de Heer Jezus was dit pas het begin: ‘Ik zal je vissers van mensen maken… en zij verlieten alles en volgden Hem’.

Een nieuw leven beginnen, niet met de comfortabele gedachte dat je behouden bent, maar met het appèl dat de Heer Jezus op je leven doet, om de prijs te berekenen of je echt zijn discipel wilt zijn (Luk.14:33), of je bereid bent je kruis op je te nemen en zo Hem te volgen in deze wereld, in de wetenschap dat je strijd en vijandschap te wachten staat.

Dat is leven als discipel, in alle omstandigheden van het leven willen leren te doen wat Jezus zou gedaan hebben, onbaatzuchtig, offerbereid en nederig. Leven in de wetenschap dat ons leven niet aan ons toebehoort, maar aan Degene die met de prijs van zijn leven voor ons betaald heeft.

Met toestemming overgenomen uit het magazine ‘Focus op de Bijbel’ #22.

https://depottenbakker.be/ik-heb-je-bij-je-naam-geroepen-711/,https://depottenbakker.be/ik-heb-je-bij-je-naam-geroepen-911/