Ik heb je bij je naam geroepen (#6/11)

Bezaleël

Waarschijnlijk de onbekendste persoon in dit rijtje. Maar intussen is Bezaleël niemand minder dan degene die de tabernakel heeft gebouwd! Niet in zijn eentje natuurlijk en uiteraard op de strikte aanwijzing van Mozes, maar toch was hij degene die God ‘met name heeft geroepen en vervuld met Gods Geest, met wijsheid, met inzicht en kennis, samen met Oholiab’, en ‘zij zullen alles maken… de tent der samenkomst, de ark der getuigenis’, de altaren, de priesterklederen, de olie en het reukwerk (Ex.31:2vv).

Hij is geroepen, hij is vervuld met Gods Geest en hij wordt te werk gesteld in het huis van God. Hij was een onbekende, maar hij ging voortvarend te werk naar de kennis en het inzicht die God hem gegeven had. En het volk kon zien aan het werk van zijn handen dat het Gods Geest was die in hem werkte. Hij trad niet op de voorgrond, zijn ‘roem ging niet voor hem uit’, maar in alle stilte en eenvoud deed hij het werk waar God hem toe geroepen had. En zulke mensen zijn het die God gebruiken kan bij de opbouw van zijn huis, de Gemeente.

Met toestemming overgenomen uit het magazine ‘Focus op de Bijbel’ #22.

https://depottenbakker.be/ik-heb-je-bij-je-naam-geroepen-511/,https://depottenbakker.be/ik-heb-je-bij-je-naam-geroepen-711/