19 mei 2024

DOOPDIENST PINKSTEREN

Spreker:

In deze opname kunt u horen hoe 5 mensen gekozen hebben voor Jezus en om zich te laten dopen;
Onze verontschuldigingen dat het eerste deel van de dienst-waaronder de preek- door een technisch mankement niet in de opname aanwezig is.

Pinksteren : de Helper komt !
Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten
op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren,
uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen
visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen
zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.
Joël 2 : 28—29
Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,zullen jullie
kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem,
in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.
Handelingen 1 : 8
Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:
het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft
door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening
gegeven heeft.
2 Korinthe 5:17-18

https://depottenbakker.be/Prediken/de-betekenis-van-hemelvaart-2/,https://depottenbakker.be/Prediken/de-zeven-hoofdzonden-deel-1-hoogmoed/