26 mei 2024

de zeven hoofdzonden- deel 1 : “Hoogmoed”

Passage: Mattheus 6:1-8 en 16-18.

We starten een nieuwe reeks preken over de zeven hoofdzonden.
Deze zijn: hoogmoed; hebzucht; woede; afgunst; lust; gulzigheid en
gemakzucht.
Ieder hoofdzonde vertegenwoordigt een innerlijke bron waaruit
destructief gedrag voortvloeit.
Door samen te kijken naar Jezus’ leer uit de Bergrede over Gods
bedoeling voor gezonde relaties tov God en anderen, zullen wij leren
hoe Jezus de weg wijst naar een alternatief gedrag dat leidt tot
het goede leven.
Eerst aan beurt is hoogmoed.
De bijhorende teksten zijn Mattheus 6:1-8 en 16-18

https://depottenbakker.be/Prediken/doopdienst-pinksteren/,https://depottenbakker.be/Prediken/de-parabel-van-de-verloren-zoon/