12 mei 2024

“De betekenis van Hemelvaart”

Spreker:
Passage: Handelingen 1:1-11 & Lucas 24:48-53)

Er zijn drie gebeurtenissen in het leven van Jezus die vaak aandacht
krijgen:
Zijn geboorte (Kerst), dood (Goede Vrijdag) en opstanding (Pasen).
Hoewel er veel minder wordt gesproken over Hemelvaart, is deze
gebeurtenis belangrijk omdat ze ervoor zorgt dat de boodschap van
de voorgaande gebeurtenissen tot leven komt en invloed heeft op het
hele universum door alle tijden heen.
I. De kracht van Hemelvaart
• Jezus bracht veel tijd door met de apostelen: Hij toonde hun God,
Hij onderwees hun het Evangelie, Hij verrichtte wonderen.
• De apostelen hoopten sterk dat Jezus als Messias meteen koning
zou worden.
• Toen Jezus stierf, waren ze teleurgesteld, net zoals toen Hij naar
de hemel opsteeg: ze waren bedroefd omdat ze Jezus verloren
hadden.
Pas toen ze beseften wat Hemelvaart betekende, werden ze krachtig,
kregen ze hoop, vreugde en waren ze vol aanbidding.
II. Wat gebeurde er bij Hemelvaart?
Jezus werd opgenomen in de hemel en nam Zijn plaats op de troon in.
• Hemel: dit betekent niet dat Hij naar een andere plek in de ruimte
ging, naar een andere planeet of naar een ander universum.
• Op de troon: Hij nam Zijn plaats weer in als de Machtige.
Hoe kunnen we dit begrijpen? Een illustratie die helpt, is het beeld
dat we allen, met ons leven, in die universele film zitten. Ons denken,
ons zijn, ons handelen wordt begrensd door alles wat in de film gebeurt.
Jezus is de regisseur, de schrijver van het verhaal, Hij overziet alles, Hij is
altijd en overal aanwezig, Hij staat boven tijd en plaats.
Op aarde was Jezus beperkt door tijd en plaats, nu heeft Hij zijn plaats
weer ingenomen als de regisseur Die boven alles staat.
Aantekeningen bij de preek
III. Wat is het gevolg van Hemelvaart?
Jezus was voor de apostelen en Zijn geliefden een profeet (Hij onderwees), een priester (Hij pleitte voor hen bij God), een koning (Hij had
macht en autoriteit).
Doordat Hij nu in de hemel is als de Machtige, wordt Zijn werk voortgezet
voor iedereen in het hele universum.
• Profeet: Jezus onderwijst ons nog steeds, Jezus werkt nog steeds
in de wereld, Jezus werkt door ons allen heen. Onze woorden en
ons leven worden door Jezus gebruikt om mensen te raken.
Dit maakt ons nederig omdat Jezus ons gebruikt, dit maakt ons
machtig omdat Jezus aan het werk is en niet wijzelf.
• Priester: ons leven komt van God. Misschien hebben we deze
boodschap nu niet nodig, maar op een bepaald punt in ons leven
ervaren we rusteloosheid, gebrek aan vertrouwen, betekenis,
liefde... er is een leegte. Deze leegte verdwijnt alleen wanneer
we terugkeren naar Hem die ons leven heeft gegeven.
Onze fouten, tekortkomingen en zonden maken ons onwaardig
om tot God te naderen. Maar Jezus heeft al onze fouten op Zich
genomen, is voor ons gestorven, en pleit nu bij God dat wij waardig
zijn door wat Jezus heeft gedaan. Wie je ook bent, wat je ook hebt
gedaan: je kunt terugkeren tot God.
• Koning: Hij schrijft geschiedenis, heden en toekomst. Hij heeft
macht over alles. Zowel in goede als in slechte tijden moeten we
vertrouwen hebben in God. Hij is altijd en overal bij ons, Hij kent
ons van voordat we bestonden.
Laten we samen ons tot God keren: Hem dankbaar zijn, vergeving
vragen voor onze fouten, vol hoop en vreugde verdergaan met Hem.
Laten we samen Jezus aannemen als onze persoonlijke redder,
verzoener met God, onze leiding in het leven. Laten we hoop en liefde
hebben voor de mensen om ons heen.

https://depottenbakker.be/Prediken/een-vleugje-zout/,https://depottenbakker.be/Prediken/doopdienst-pinksteren/