2 juni 2024

“De parabel van de verloren zoon”

Spreker:
Passage: Lucas 1:1-3 & Lucas 1:11-30

Vandaag bespreken we een parabel die Jezus vertelde, een verhaal dat velen
van ons al meerdere malen hebben gehoord. Traditioneel staat deze bekend
als de parabel van de verloren zoon, maar eigenlijk gaat het over twee
verloren zonen. Jezus gebruikt deze parabel om ons te laten zien wie God
is , wat zonde is en hoe we verlossing kunnen vinden.
I. Het verhaal
• Een vader had twee zonen. De jongste zoon vroeg om zijn deel van
de erfenis en verliet de vader. In die tijd was het gebruikelijk dat je
je erfenis pas ontving wanneer je vader was overleden. Het vragen om
je erfenis terwijl je vader nog leeft, wordt gezien als een schande,
een gebrek aan respect, en een teken dat je het bezit van je vader
wilt, maar niet de vader zelf. Eigenlijk wenste je dat je vader dood
was omdat je hem niet meer in je leven wilde.
• De reactie van de vader is ook opmerkelijk: hij stemt ermee in.
Normaal gesproken zou de vader de zoon met geweld moeten weg
jagen en hem onterven. Hier verdeelt de vader echter zijn bezit tussen
beide zonen. Hij accepteert dus de respectloze houding en geeft zijn
erfenis aan de jongste zoon.
Dienstleiding Nick prediking : Thomas
Aantekeningen bij de preek
• De jongste zoon verkwist alles en leidt een leven vol zonde.
Nadat hij alles kwijt is, heeft hij spijt en wil hij terugkeren naar zijn
vader. Hij bedenkt een plan om als werker terug te komen en zo een
deel van wat hij verloren heeft terug te kunnen betalen.
• De vader ziet de jongste zoon in de verte en rent naar hem toe.
Hij ontvangt hem met open armen en neemt hem in huis nog voordat
de zoon zijn excuses kan aanbieden.
• De vader organiseert een groot feest voor de jongste zoon, wat de
oudste zoon boos maakt. De oudste zoon weigert het feest binnen
te gaan. Hij scheldt zijn vader uit en maakt hem belachelijk.
De oudste zoon meent namelijk dat hij beslissingsrecht heeft over het
bezit van zijn vader.
• De vader komt naar de oudste zoon en nodigt ook hem uit voor
het feest. Deze reactie is opnieuw opmerkelijk, want de gepaste
reactie zou zijn om de oudste zoon ook buiten te gooien vanwege zijn
respectloze gedrag.
II. Wat Jezus ons leert over God
• Jezus was de eerste die God zijn Vader noemde, iets wat in die tijd
ongehoord was. Hoe kan je de Allerhoogste, de Almachtige, jouw
Vader noemen?
• Velen hebben moeite met het beeld van een vader vanwege de
slechte ervaringen die ze hebben met hun eigen vader.
• Jezus toont dat God anders is. Hij is een vader die liefdevol is: vol
geduld, medeleven, vergeving, emoties, zachtheid, zorg, en vol
verlangen naar jou en mij.
III. Wat Jezus ons leert over zonde
• De jongste zoon is respectloos tegenover zijn vader. Hij wil het bezit
van zijn vader, verkwist het en leidt een leven vol uiterlijke zonde
zoals hoererij en geldzucht. Hij is egoïstisch en gaat zijn eigen
weg. De jongste zoon toont dat zonde uiterlijke dingen zijn, die
schade en pijn brengen aan zichzelf, aan de mensen om hem heen en
aan degenen die om hem geven. Hij is verloren omdat hij zijn eigen
weg is gegaan en bewust van zijn vader wegrent.
• De oudste zoon lijkt een goed leven te leiden: hij is gehoorzaam en
volgzaam. Maar ook hij is verloren. Hij blijft bij de vader omwille van
wat hij krijgt, niet omwille van de vader zelf. Door bij de vader te
blijven, eist hij dat hij het bezit van zijn vader verdient. Zijn trots staat
hem in de weg om met zijn hart bij de vader te zijn. Zijn trots maakt
hem vol boosheid en jaloezie. Dit toont aan dat zonde innerlijke
dingen zijn.
Beiden zijn verloren omdat ze enkel aan zichzelf denken en hun hart
niet naar de vader hebben.
IV. Wat Jezus ons leert over verlossing
We maken allemaal fouten en we kunnen uit onszelf geen vrede, rust of
nabijheid bij God vinden. We komen tot God door de volgende drie punten:
• God heeft de eerste stap naar ons gezet. Hij zoekt naar ons en
ontvangt ons met open armen.
• We beseffen dat we slecht zijn in de fouten die we maken, en zelfs in
de goede dingen die we doen. We zijn slecht in de goede dingen die
we doen omdat we hiermee proberen onszelf als goed te maken.
Hiervoor vragen we vergeving en komen we tot inkeer.
• We beseffen dat we bij God mogen komen omdat iemand anders de
prijs heeft betaald. Jezus kwam naar de aarde en gaf zijn leven om te
sterven voor ons en onze fouten. Niemand kan ons nog beschuldigen
van schuld tegenover God. Jezus heeft deze schuld op zich genomen.
We mogen tot God komen zonder ook maar iets te doen, alleen door
te aanvaarden en dankbaar te zijn voor het leven van Jezus.
Omdat God ons uit liefde bij Hem neemt, leven wij nu puur uit dankbaarheid
en liefde. We verlangen ernaar een leven te leiden zoals God het bedoeld
heeft: vol zorg, geduld en liefde voor onszelf, voor anderen en voor God.
Sommigen zijn zoals de jongste zoon en zijn verloren door hun verkeerde
daden. Anderen zijn zoals de oudste zoon en zijn verloren door hun trots.
Er is hoop voor ons allemaal: God neemt ons zoals we zijn omdat Hij een
liefdevolle Vader is. Laten we samen dankbaar zijn en hoop hebben voor
iedereen om ons heen.

https://depottenbakker.be/Prediken/de-zeven-hoofdzonden-deel-1-hoogmoed/,https://depottenbakker.be/Prediken/4-waarheden-om-vast-te-houden-in-tijden-van-beproeving/