31 maart 2024

“De verrijzenis van Jezus: waarom is dit belangrijk?”

Spreker:
Passage: Lucas 23 & 24

Teksten te lezen: Lucas 23 & 24; Johannes 19, 20 & 21

Deze periode van het jaar herdenken we Pasen: Jezus’ dood, gevolgd door zijn verrijzenis 3 dagen later. Zijn dood is belangrijk omdat enkel Jezus onze fouten op zich nam en toelaat dat er vrede en eenheid komt tussen ons en God. Was zijn verrijzenis echter noodzakelijk? We ontdekken vandaag drie redenen wat het belang is van de verrijzenis.

I. Inleiding: wat vertelt het Evangelie ons?
- God maakte het universum, gaf ons het leven .
- We missen vrede, rust, vertrouwen, liefde, stabiliteit en zullen enkel compleet zijn wanneer we terug met God zijn.
- Onze fouten, zonden doet ons beseffen dat we uit onszelf nooit waardig kunnen zijn om terug bij Hem te komen, dit breekt ons.
- Gods liefde verlangt ernaar dat we terug komen.
- Enkel door Jezus’ dood die onze schuld op zich droeg kunnen we terug tot God komen.

II. Het verband tussen de verrijzenis en Jezus’ dood
Romeinen 4:25: “Wij geloven in Jezus, die God uit de dood heeft opgewekt, Jezus is gestorven omwille van onze fouten (om deze op zich te nemen) en werd opgewekt (door God) om ons te rechtvaardigen.”
- Jezus stierf om ons tegenover God te verdedigen, door onze fouten op zich te nemen, dit was de eerste stap.
- De verrijzenis van Jezus is de bevestiging dat Jezus werkelijk gestorven is.
- Maar het was God die ermee akkoord ging dat Jezus onze fouten op zich nam, dit is de tweede stap.
-God liet Jezus uit de dood verrijzen, dit is een krachtig teken dat God zijn goedkeuring geeft over de dood van Jezus en toont dat God aanvaardt dat wij door Jezus terug bij God kunnen komen.

III. Het verband tussen de verrijzenis en onze verrijzenis
1 Korintiërs 15:20
Romeinen 6:5: “Maar indien wij één zijn met Christus in zijn dood, zullen wij één zijn in zijn opstanding" .
2 Korintiërs 4:14
De verrijzenis van Jezus is belangrijk omdat onze verrijzenis (na onze dood) volledig afhankelijk is van deze van Jezus.

IV. Het verband tussen de verrijzenis en Jezus werk
Efeziërs 1:20
De dood en verrijzenis brengen ons terug bij God, dit is slechts het begin. Het werk van Jezus gaat veel verder:
- We hebben een band met Jezus, hij leidt ons, hij komt tussen, hij pleit voor ons, hij spreekt voor ons.
- Constant is hij aan het werk in ons leven, in deze wereld, in het leven van mensen rondom ons.
Dit is enkel mogelijk indien hij nu leeft en niet dood is.

V. Slot: heeft dit ook impact op ons leven nu?
Het besef dat God er is, het besef dat wij terug mogen komen tot God, het besef dat wij geliefd zijn, het besef dat wij waardevol zijn.
Dit alles raakt ons aan diep vanbinnen, dit alles verandert ons hart, dit alles maakt dat we de wereld en het leven zien zoals God het ziet. En hart dat veranderd is, ogen die zien zoals God. Dit zorgt ervoor dat we op een andere manier gaan leven. Dit zorgt ervoor dat we op een andere manier omgaan met anderen: met liefde.

https://depottenbakker.be/Prediken/getuigenissendienst-10/,https://depottenbakker.be/Prediken/de-leraar-van-israel-en-de-samaritaanse-vrouw/