24 maart 2024

Getuigenissendienst

Dienstsoort:

Toen zei Mozes ‘ Neemt U mij niet kwalijk, Heer, ik ben nooit zo
welbespraakt geweest. Ook nu U met mij gesproken hebt, is dat
niet veranderd. Ik kan erg moeilijk uit mijn woorden komen.
De Heer antwoordde : Wie heeft de mens een mond gegeven ?
Wie maakt een mens stom of doof ? Wie zorgt ervoor dat hij kan zien ?
Wie maakt hem blind ? Dat ben Ik, de Heer. Daarom : ga !
Ikzelf zal je helpen spreken.
Exodus 4 : 10—12 ( GNB

https://depottenbakker.be/Prediken/voorspoed-en-vrede/,https://depottenbakker.be/Prediken/de-verrijzenis-van-jezus-waarom-is-dit-belangrijk-2/