7 april 2024

“De Leraar van Israel en de Samaritaanse vrouw”

Spreker:
Passage: Johannes 2 : 24—25

Maar Jezus Zelf vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe,
omdat Hij hen allen kende,
en omdat Hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde,
want Hij wist Zelf wat in de mens was.
Johannes 2 : 24—25
Schriftgedeelten uit de preek :
Johannes 3 : 1—21
Johannes 4 : 1—30 ; 39—42
Verbind de uitspraak met de persoon die het zei:
Uitspraak Persoon
________________________________________________________
“Hoe kunnen deze dingen gebeuren ?” De Samaritaanse vrouw
________________________________________________________
“...Waar hebt U dan het levende water
Vandaan ? Bent U soms meer dan onze
Vader Jakob, die ons de put gegeven De leraar van Israël
Heeft en zelf daaruit gedronken heeft,
Evenals zijn kinderen en zijn kudden ? “
____________________________________________________

https://depottenbakker.be/Prediken/de-verrijzenis-van-jezus-waarom-is-dit-belangrijk-2/,https://depottenbakker.be/Prediken/tastbaar-geloven-is-geloof-per-definitie-ontastbaar/