9 juni 2024

4 waarheden om vast te houden in tijden van beproeving:

Passage: 1 Johannes 4:8

1. God houdt van mij

"Beschouw het als een bron van vreugde wanneer u beproevingen tegenkomt; want het beproeven van uw geloof brengt geduld voort." - (Jakobus 1:2-3)

God is liefde (1 Johannes 4:8)

"Heeft God werkelijk gezegd: 'U mag van geen enkele boom in de tuin eten'?" "Nee hoor! Jullie zullen niet sterven! God weet heel goed dat jullie ogen open zullen gaan op de dag dat jullie daarvan eten. Jullie zullen dan zijn als God, en zullen weten wat goed en kwaad is."

Job 1:22 In al deze tegenspoed zondigde Job niet en gaf hij God geen ongelijk. Hij schreef niets kwaads toe aan God.

Job 2:10 In dit alles zondigde Job niet met zijn lippen. (In deze nieuwe tegenspoed sprak Job geen woord dat God beledigde.)

"Niemand die op de proef wordt gesteld, moet zeggen: 'God stelt mij op de proef.' Want God kan niet op de proef worden gesteld door het kwaad, en hij stelt zelf niemand op de proef." (Jakobus 1:13)

Jesaja 49:15-16: "Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zodat zij zich niet ontfermt over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik jou niet. Zie, Ik heb je in mijn handpalmen gegraveerd..."

2. God is bij mij

In Psalm 23 schrijft David: "Zelfs al ga ik door een dal vol schaduw van de dood, ik ben niet bang, want U bent bij mij: uw stok en uw staf, die geven mij moed."

Psalm 34:19 De HEER is dicht bij wie een gebroken hart hebben, hij redt wie het niet meer ziet zitten.

3. God heeft een plan

Romeinen 8:28 Wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 29 Want hen die hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.

"Geen mus valt op de grond zonder dat uw Vader het weet. Wat uzelf betreft, zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld."

4. God vecht voor mij

Exodus 14:13-14 "Wees niet bang! Houd stand! U zult zien hoe de HEER u vandaag zal redden. De Egyptenaren die u daar ziet, zult u hierna nooit meer terugzien! De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen."

Conclusie

Openbaring: "Wie volhoudt tot het einde, zal de kroon van het eeuwige leven ontvangen."

https://depottenbakker.be/Prediken/de-parabel-van-de-verloren-zoon/,https://depottenbakker.be/Prediken/koning-saul/