14 april 2024

Tastbaar geloven: is geloof per definitie ontastbaar?

Passage: Johannes 20 : 11—18 ; 24—29

Volgens een recent onderzoek uitgevoerd in opdracht van het EJV verlaten
sommige jongeren de kerk omwille van de indruk dat zij moeten kiezen
tussen geloof en de wetenschappen. Is dit zo?
In het geval van de opstanding van Jezus lijkt het inderdaad alsof wij moeten
kiezen tussen geloof (Jezus is opgestaan uit de dood) en de wetenschappen
(doden kunnen niet opstaan).
Aan de hand van twee verschijningen van de opgestane Jezus, beiden
genoteerd in het Johannes evangelie, verkennen wij samen de verhouding
tussen geloof en de wetenschappen.

https://depottenbakker.be/Prediken/de-leraar-van-israel-en-de-samaritaanse-vrouw/,https://depottenbakker.be/Prediken/geestelijke-lessen-van-david-in-zijn-strijd-tegen-goliath/