15 januari 2023

” De Heer wandelt tussen de kandelaren “

Spreker:
Passage: Openbaring 1 : 10-18 ( HSV )

“Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide
stem, als van een bazuin, die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en
de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de
zeven gemeenten die in Asia zijn:
naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar
Filadelfia en naar Laodicea.
En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken.
En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren.
En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand die op de Zoon des
mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst
omgord met een gouden gordel.
En Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen
waren als een vuurvlam,
En Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven,
en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren.
En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand, en uit Zijn mond kwam een
tweesnijdend scherp zwaard, en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in
haar kracht.
En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn
rechterhand op mij en zei tegen mij : Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste
en de Laatste en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend
tot in alle eeuwigheid . Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de
dood en van de dood zelf. “

https://depottenbakker.be/Prediken/zonder-de-liefde-zijn-we-niets-2/,https://depottenbakker.be/Prediken/wat-nieuws-over-het-project-timoty-in-madagascar/