8 januari 2023

“Zonder de liefde zijn we niets”

Spreker:
Passage: 1 Korintiërs 13:1-4

Zonder de liefde zijn we niets (Tekst: 1 Korintiërs 13:1-4)
Wanneer we God leren kennen beseffen we, dat een leven met God zo veel
meer is dan slaafs regels volgen, het goede doen, het slechte ontwijken en
vermijden. Leven met God is een leven hebben van liefde. De brief aan de
christenen in Korinthe leert ons hier meer over.
I. Het verhaal van de kerk in Korinthe
• Deze stad kreeg op zeer korte tijd een sterke economische groei.
• De bevolking was zeer gevarieerd op vlak van cultuur en achtergrond.
• Het was een stad waar alles draaide rond geld, succes en seksuele
perversiteiten.
• Het was geen stad waar je kwam om je leven op te bouwen.
• God toonde aan Paulus dat ook in zo’n afvallige stad er héél veel
mensen tot God kunnen komen.
II. Wat is het grote probleem?
• De zeer jonge kerk in Korinthe bestond voor een deel uit mensen met
een slechte achtergrond: dieven, bedriegers, afgoden dienaars,
overspeligen, seksuele zondaars, gierigaards, …
• Toen deze mensen tot God kwamen en veranderden, deden ze veel
goede dingen, er waren vele gaven: kennis, wijsheid, profetieën,
leraars, leiders, genezingen, diep geloof, spreken in andere talen, ...
• Ondanks de vele gaven, de vele goede dingen die men deed was er
veel ruzie, jaloersheid, bitterheid, en Paulus waarschuwt hen:
“Zonder liefde ben je niets"
III. Wat betekent dit voor ons?
• Voor de christenen die God dienen: je mag veel doen en je kan veel
doen voor de kerk of voor God. Als je steeds op jezelf gericht bent, als
je denkt dat door je doen en weten God jou zal aanvaarden, als je
geen aandacht, zorg en liefde hebt voor de anderen, dan is alles wat je
doet verloren.oor de christenen die denken geen specifieke gaven te hebben en
daarom ontmoedigd zijn: gaven kunnen tonen dat God er is, maar
gaven veranderen je hart niet. Het is de liefde die je hart verandert en
het is de liefde die je een dierbaar en dienstbaar persoon maken met
waarde voor God en de anderen.
• Voor de mensen die denken goed te doen uit zichzelf en die God
zogenaamd niet nodig hebben: het goede kan je enkel blijven doen als
je leven gebaseerd is op de bron van liefde.
Liefde kan je enkel doorgeven aan anderen wanneer je deze zelf ontvangen
hebt. Iedereen hoort bij God: los van wat je gedaan hebt of niet gedaan
hebt. Kom daarom tot God: we hebben allen fouten en hebben gebreken,
maar Jezus gaf zijn leven zodat hij onze fouten op zich nam, uit liefde,
zodat wij in deze liefde bij God mogen komen, zodat hij ons neemt zoals
we zijn. Dit besef verandert ons van binnenin.

V

https://depottenbakker.be/Prediken/zoek-eerst-het-koninkrijk/,https://depottenbakker.be/Prediken/de-heer-wandelt-tussen-de-kandelaren/