23 januari 2023

Wat nieuws over het project Timoty in Madagascar.

Spreker:
Passage: Marcus 6: 30-44

In 2013 werd gestart om de eerste waterpomp te plaatsen in het dorp
Mahatsara.
Op 01/01//2023 stonden er al 303 pompen. Dankzij jullie steun hebben vele
gezinnen in Madagascar proper, zuiver water en hebben ze ook de Blijde
Boodschap van het Levend Water gehoord!
En natuurlijk, dank aan Tranquillin en Nirina die al 7 jaar dit werk verder
zetten.
Maar vooral ook dank aan de Heer die al die jaren heeft gezegend!
Marcus 6: 30-44 Wonder van 2 vissen en 5 broden.
• ontferming van de Heer Jezus!
• hoeveel brood hebben jullie? Vroeg Hij.
• Ga eens kijken…
• We hebben 5 broden en 2 vissen voor 5.000 man…
• Gods benodigdheden voor een wonder zaten in een plunjezak van
een kind! Onderschat nooit wat God kan en zal doen met wat je Hem
aanbiedt – hoe weinig dat ook lijkt!
Almachtige God, in Uw handen is niets wat ik U geef te klein!
Wat heb ik ‘n God van wonderen te bieden ? Jezus kan vermenigvuldigen
wat we hebben! Dank Hem daarvoor.
Programma voor 2023:
• Herstellen van de 60 oudste pompen, die er reeds staan van in 2013.
• Plaatsen 45 nieuwe pompen in andere dorpen in de brousse.
• Arme kinderen en weeskinderen opvangen.
• Evangelisatie en opstarten nieuwe celgroepen, en kerkjes.
• Verdere uitbouw plaatselijke Bijbelschool.
Financiële steun voor het gezin kan via de feitelijke vereniging;
“steun Tranquillin en Nirina” op rekening: IBAN BE 41 7360 4457 5810.
Dank voor jullie steun en Gods rijke zegen.
Robert Blondeel.

https://depottenbakker.be/Prediken/de-heer-wandelt-tussen-de-kandelaren/,https://depottenbakker.be/Prediken/op-reis-met-jakob-gen-2519-tot-gen-33/