Klaar voor Pasen?

Open handen

Matteüs 3 –

In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zei: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen…”  Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: “Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering… De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.”

Johannes de Doper kwam om het volk voor te bereiden voor de komst van de Messias. Woensdag was het traditionele periode van vasten begonnen, ‘Lent’ in het Engels. Oorspronkelijk bedoelt om christenen geestelijk voor te bereiden op Pasen door de ervaring van vasten. Misschien kiest u niet om te vasten tijdens de weken voor Pasen, maar toch is het een goed idee om uzelf geestelijk voor te bereiden voor de dagen wanneer wij samen de kern van ons geloof herdenken: de dood en opstanding van Jezus. Velen in de tijd van Johannes de Doper waren jammer genoeg niet klaar om hun Messias te ontvangen. Soms zijn wij ook zo druk bezig dat wij de kern van het evangelie vergeten en het niet meer tot ons laat spreken. Tijdens deze periode van voorbereiding, neem de tijd om opnieuw te luisteren naar God, te luisteren naar Zijn stille stem die het eeuwige boodschap van verzoening en liefde vertelt.  Net zoals in de tijd van Johannes wil Jezus het boodschap van het Koninkrijk Gods waarmaken in uw leven.  Bent u klaar voor Hem? Bent u klaar voor Pasen?