Ik heb je bij je naam geroepen (#1/11)

Inleiding

Als we het scheppingsverhaal lezen zien we dat God voorbereidingen trof voor de komst van het eerste mensenpaar. Een aarde werd toebereid die de mens een thuis kon bieden. Zon, maan en sterren die tijden en seizoenen bepalen, een rijkdom aan vruchten om te eten en als alles klaar is plaatst Hij de mens erin. Gedachten van voor de grondlegging had Hij over de mens, net zoals een mensenpaar nu gedachten heeft over de kleine die hun gezin gaat verrijken. God trof plannen van vrede en heil en besloot om ten koste van het liefste dat Hij had de mens zijn eigen liefde te tonen.

Zo heeft God het begin van ieder van ons gezien. Hij heeft ons gemaakt om te leren wandelen voor zijn aangezicht. Zijn hartenwens is dat ieder mensenkind zijn weg terugvindt naar zijn Schepper en leert om in vertrouwen met Hem te wandelen. Transparant en in innige, heilige vriendschap. In zijn tegenwoordigheid vinden wij gelukt. Het is de keus voor ieder mens om gehoor te geven aan de roepstem van de Schepper en bewust een relatie met Hem aan te gaan.

God roept jou bij je naam. Dat heeft Hij door heel de Bijbel heen bij mensen gedaan. We lichten er tien uit en willen uit elk van hun levens een voorbeeld en een appèl op ons leven halen.

Adam

Het begon zo mooi tussen het eerste mensenpaar en God. Samen wandelden ze in de hof, tot de dag, dat God er kwam maar de mens niet. Hoe God ook wachtte, Adam kwam niet opdagen. ‘Adam, waar ben je’ (Gen.3:9)? Adam had zich verstopt en hoopte dat God hem niet zou zien. Hij had de vreselijkste ontdekking van zijn leven gedaan, iets wat hij van tevoren nooit had gekend of gevoeld. Zijn geweten overtuigde hem van zonde – schaamte vervulde zijn gedachten. Er was iets kapot gegaan en het kon nooit meer zo worden zoals het was.

Wij mensen proberen onze naaktheid te verdoezelen, er misschien overheen te praten of ons te verontschuldigen. Maar God roept, nog elke dag roept Hij mensen om de stap naar Hem te doen, om met Hem in het reine te komen. Alles is niet voorbij. Waar wij geen uitweg meer zien, biedt Hij ons reiniging en vergeving. De eerste en belangrijkste stap die ieder mens kan doen is de stap naar God toe om zich met zijn Schepper te verzoenen.

Met toestemming overgenomen uit het magazine ‘Focus op de Bijbel’ #22.

https://depottenbakker.be/1-november-vlaamse-evangelische-familiedag/,https://depottenbakker.be/ik-heb-je-bij-je-naam-geroepen-211/