28 mei 2023

Wedergeboren door de Heilige GeestHandelingen 10 (27-48)

Spreker:
Passage: Handelingen 10 (27-48)
Dienstsoort:

Christen zijn word je door bekering, door wedergeboren te zijn:
een ander woord is “conversie” en betekent dat we helemaal veranderd,
omgevormd of getransformeerd worden. Wedergeboren zijn of bekering
betekent niet dat je iemand anders wordt, maar het betekent wel dat je
veranderd wordt doordat je leven op iets helemaal anders gebaseerd wordt.
Vandaag leren we hoe we tot bekering komen en wat het betekent.
I. Bekering komt omdat God eerst op zoek was naar jou
Het gevoel hebben van iets missen, komt doordat er echt iets is en bestaat.
Het is niet ingebeeld. Als mensen kunnen we het gevoel hebben dat we iets
missen in ons leven. Iets waardevol, iets dierbaar of iets groots. We vragen
ons af of echte liefde bestaat, of dat echte waardering bestaat, of dat God
bestaat. Op het moment dat we zoeken naar God, dan betekent het dat
God eerst op zoek was naar ons.
II. Bekering komt door te beseffen dat dit helemaal anders is dan religie
Religie betekent dat we (goede) dingen moeten doen, weten of denken om
zo iets te verdienen. Bij religie hangt veel af van onszelf en van hoeveel
moeite we gedaan hebben. Bekering daarentegen begint wanneer we
beseffen dat het niet van ons afhangt, maar van de goedheid van God.
III. Bekering komt door de Heilige Geest
Wanneer de Heilige Geest in ons komt, verandert Hij ons. Dit wordt dan
zichtbaar op de volgende manieren:
• God loven: God krijgt de centrale plaats in ons leven. Dit heeft invloed
op alles wat we doen of denken. Het betekent niet dat alles andere
dingen opeens onbelangrijk worden of geen waarde mogen krijgen.
Het betekent wel dat we de goede en slechte dingen zien op een
manier zoals God ze ziet.
• Spreken in tongen: er wordt verwezen naar Pinksteren waar de eerste
prediking in alle talen werd verteld. Spreken in tongen hier is symbool
van eenheid tussen alle volkeren. In God is er geen verschil tussen de
mensen, iedereen mag komen tot God, wat je achtergrond ook is.
Aantekeningen bij de preek
IV. Bekering komt door geloof in het Woord
Bekering komt door het horen van het Woord, het raakt je, je wordt
ontroerd, je aanvaard het en het wordt deel van jezelf. De Heilige Geest
wordt deel van jezelf.
Keer je tot God, dank Hem, geef je leven in Zijn handen, Hij heeft jou
lief, Hij gaf jou het leven. Geef God de centrale plaats in je leven, aanbid
Hem, laat Hem de kracht zijn achter je hele zijn, je hele leven, je hele
denken, je hele voelen. God zal je vormen van binnen uit en je leven
heeft volledig zin in Hem. Al de rest komt, maak je geen zorgen, begin
bij de basis, het begin.

https://depottenbakker.be/Prediken/de-boodschap-van-hemelvaart/,https://depottenbakker.be/Prediken/a-room-with-a-view/