27 augustus 2023

“Vrede in je leven”

Spreker:
Passage: Filippenzen 4:4-12

Wandelen met God verandert je hele leven. Je doet goede werken, niet omdat het moet of omdat je hoopt iets te verdienen. Je doet het, uit besef wie God is en uit liefde voor God. Je gaat niet anders leven uit eigen kracht, maar je gaat anders leven omdat je hart vanbinnen veranderd is. Een veranderd hart brengt vruchten voort: Liefde, Blijdschap en Vrede.

Vandaag ontdekken we wat Vrede betekent in ons leven.

I. Wat is Vrede?

- Vrede is het omgekeerde van angst, zorgen, rusteloosheid, alles zelf onder controle willen hebben

- Het is iets wat je leert

- Het is gevuld zijn van een gevoel van bescherming in goede en slechte situaties

II. Hoe krijgen we Vrede?

- Door na te denken: over de waarheid, over het goede, de oorsprong van het leven

- Door te danken: terwijl we bidden danken we God, in alle situaties, zowel in goede als in slechte

- Door liefde te hebben: voor het enige in je leven dat niet verandert, God

Dit zal je liefde geven voor jezelf en voor de mensen rondom jou.

III. Wat is het geheim achter Vrede? Hoe hebben we liefde voor God?

- Jezus Christus: Jezus stierf om jouw fouten op zich te nemen, zodat jij bij God kunt zijn

- God straft jou niet, want Jezus heeft al de straf gedragen

- God is niet onverschillig, want hij liet toe dat zijn Zoon stierf voor jou

- Beseffen wat het leven en de dood van Jezus betekent, geeft je vertrouwen en laat je weten dat je bescherm bent altijd en overal, God heeft jou lief, wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt

Wees God dankbaar, wat er ook gebeurt in je leven. Hij gaf jou het leven, Hij gaf het leven aan de mensen rondom jou. Hij heeft alles in zijn hand. Keer je tot Hem, denk aan wat Jezus heeft gedaan voor jou, dank Hem, en de vrede komt..

https://depottenbakker.be/Prediken/preek-200823/,https://depottenbakker.be/Prediken/de-toren-van-babel-de-kerk-als-babylon/