30 juni 2024

Thema : De zeven hoofdzonden : Hebzucht

Passage: MattheĆ¼s 6 : 19-24

Mededeling :
Door een samenloop van omstandigheden werd de preek van vandaag niet opgenomen; wel een korte samen,vatting hier onder :

Een definitie van hebzucht is een overmatig verlangen naar rijkdom ten
koste van anderen. In tegenstelling tot hebzucht nodigt Jezus ons uit om
schatten in de hemel te koesteren. Dit betekent investeren in dingen die
onvergankelijk zijn tov rijkdom en bezittingen, die per definitie tijdelijk
zijn.

https://depottenbakker.be/Prediken/getuigenissendienst-11/,https://depottenbakker.be/Prediken/geschiedenis-oorzaak-en-gevolg/