23 juni 2024

“Getuigenissendienst”

Dienstsoort:

Trek eropuit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de
naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hun
te onderhouden wat ik jullie heb opgedragen. En wees er zeker van :
Ik ben bij jullie, van dag tot dag, tot aan de voltooiing der wereld.
Mattheüs 28 : 19 —20
Ook zei Hij tegen hen : ‘ Breng je soms een olielamp binnen om die
onder een korenmaat te zeten of onder een bed ? Je zet hem toch
op een standaard ! Want iets wordt alleen maar weggeborgen om
het voor de dag te halen, iets wordt alleen geheimgehouden om het
openbaar te maken. Wie oren heeft, moet ook luisteren.’
Marcus 4 : 21-23
… de tollenaar bleef achteraf staan en durfde zelfs zijn ogen niet
naar de hemel op te slaan. Hij zei, terwijl hij zich op de borst sloeg :
O God, ik ben een zondaar. Wees mij genadig !
Lucas 18 : 13

https://depottenbakker.be/Prediken/koning-saul/,https://depottenbakker.be/Prediken/thema-de-zeven-hoofdzonden-hebzucht/