13 november 2022

“Petrus ging naar buiten en weende bitter “ ( Matteüs 26 :75 )

Evangelisatie dienst met Hoop & Vreugde Koor
Aantekeningen prediking:
Hopeloos teleurgesteld…
“Petrus ging naar buiten en weende bitter “ ( Matteüs 26 :75 )
‘Ik heb weer niet waargemaakt wat ik had beloofd ! Het voornemen was er
wel, maar toen het erop aan kwam, heb ik het toch niet gedaan. En de
schade die ik heb aangericht is onherstelbaar: een vriendschap kapot, een
ander benadeeld, pijn veroorzaakt… Maar ik was bang en onzeker, en heb
voor mijzelf gekozen.’
Is het jou nog nooit overkomen ? Zowel het oude, als het nieuwe testament
staan vol met zulke mensen. En een onherstelbare schade lijkt… alsof er geen
uitweg meer bestaat.
Gelukkig kijkt God helemaal anders naar ons en naar de dingen die wij doen.
Bij Hem staat niet ons handelen, maar ons hart centraal. Daarom draait het
bij God om vergeving en verandering van ons innerlijk. Als dat in ons leven
werkelijkheid wordt, ontvangen we rust en zekerheid, en maken we andere
keuzes. Alles begint met het beantwoorden van een belangrijke vraag die
Jezus ons stelt : “Heb je mij werkelijk lief ?”

https://depottenbakker.be/Prediken/kinderdienst/,https://depottenbakker.be/Prediken/het-juk-van-stil-verdriet/