Ik heb je bij je naam geroepen (#4/11)

Jakob

Na jarenlange omzwervingen is Jakob weer beland op de plaats die God hem beloofd had. In het land Kanaän, mét zoons en mét vee, maar wel zonder zijn zoon Jozef, die was verscheurd door een leeuw, althans, dat hadden zijn zoons hem voorgelogen. Als er honger komt en zijn zoons er bij hem op aandringen om naar Egypte te gaan is Jakob vastbesloten. Nee, dit keer zou hij hier blijven, het was gedaan met zwerven en vluchten. Maar dan verschijnt God hem in een droom: ‘Jakob, Jakob, wees niet bang om naar Egypte af te dalen, want Ik zal je daar tot een groot volk maken’ (Gen.46:3). Jakob was er van overtuigd dat hij was op de plaats waar God hem hebben wilde, maar God verplaatst de bakens.

Het kan ook ons gebeuren, dat we zijn op een weg of plaats die voor een tijd goed was voor ons, maar dat God ons tot nieuwe wegen roept: een andere opleiding, een andere baan, een andere woonplaats. Wees niet bank om die nieuwe weg op te gaan, als God het is die je roept, zal Hij je in die weg zegenen.

Met toestemming overgenomen uit het magazine ‘Focus op de Bijbel’ #22.

https://depottenbakker.be/ik-heb-je-bij-je-naam-geroepen-311/,https://depottenbakker.be/ik-heb-je-bij-je-naam-geroepen-511/