Ik heb je bij je naam geroepen (#10/11)

Paulus

Last but nat least in dit rijtje: Paulus en Barnabas. De gemeente in Antiochië, de derde stad van het Romeinse Rijk na Rome en Alexandrië, is bij elkaar om de Heer te dienen en te vasten. En dan maakt de Heilige Geest duidelijk dat Paulus en Barnabas moeten worden afgezonderd voor zijn werk. Paulus had al een duidelijke roeping gekregen van de Heer: hij was een uitverkoren vat om zijn Naam uit te dragen zowel voor de volken als koningen en zonen van Israël (Hand.9:15). Nu was het moment gekomen dat hij zijn roeping moest gaan vervullen. Er zat dus een tijd tussen van wachten en voorbereiding.

Hoe de Geest duidelijkheid verschafte staat niet vermeld. Was het een bijzonder teken, of veeleer een overtuiging die meerderen kregen, een bevestiging van een gevoel dat zij al langer hadden? Er kon in ieder geval geen misverstand over bestaan, de Geest noemde hen bij name. Het moment was aangebroken dat zij uitgezonden zouden worden. Door de uitdrukkelijke werking van Gods Geest was deze roeping zeker en vast. Stellen wij ons leven open voor de werking van Gods Geest? Zijn de verhinderingen in ons leven weggedaan zodat wij werktuigen voor Hem kunnen zijn?

Met toestemming overgenomen uit het magazine ‘Focus op de Bijbel’ #22.

https://depottenbakker.be/ik-heb-je-bij-je-naam-geroepen-911/,https://depottenbakker.be/ik-heb-je-bij-je-naam-geroepen-1111/