Gods ‘to do’ lijstje

Vanmorgen moest ik lezen in mijn stille tijd dat er maar één iets op Gods ‘to do’ lijstje staat: maak mijn glorie bekend. Hoe langer wij christen zijn hoe meer wij beseffen dat veel dingen in deze wereld maar tijdelijk zijn. Ze zijn wel goed en wij mogen er vreugde in vinden, maar uiteindelijk kunnen ze ons niet volledig voldoen. Ik noem enkele voorbeelden: een job, een bediening in de kerk, het huwelijk, een vriendekring, enz. Om duidelijk te zijn: al deze dingen zijn goed, maar ze zijn nooit bedoelt als een doel op zich. Als mensen waren wij geschapen met een duidelijk doel: om God te verheerlijken, en het is door God te verheerlijken dat wij voldoening mogen ervaren.

https://depottenbakker.be/kerkgebouw-gesloten-vrijdag-4-april/,https://depottenbakker.be/recensie-film-noah/