Boekverslag: ‘De Oversteek’ door W. Paul Young

 

16385838-De-oversteek-William-P-Young  ‘Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, ervan overtuigd zijn dat wat je niet    ziet, toch bestaat.’ – Hebreeën 11:1

 

Wat mij aansprak toen ik ‘De Oversteek’ las, is de manier waarop de schrijver God en alles wat    geestelijk is, beschrijft. W. Paul Young nodigt ons uit om na te denken over deze geestelijke  realiteit, om het ons proberen te verbeelden. Het is iets waarin alle christenen geloven, maar  waar wij weinig over weten. Hoe zal het zijn wanneer wij God ontmoeten? Hoe zal God er uit  zien? Hoe zal ik er uit zien? Ik denk dat de reden waarom zijn eerste boek zo succesvol was, en  waarom zijn tweede boek opnieuw mensen zo aanspreekt, is dat wij allemaal deze vragen  hebben.

 

Het verhaal draait  rond een man, Anthony ‘Tony’ Spencer, die in coma ligt. Terwijl in coma  ontmoet hij Jezus en de Heilige Geest, die hem leiden door een proces van innerlijke genezing.  Zijn ziel, of hart, wordt voorgesteld als een levend landschap dat er verwoest bijligt en dringende nood heeft aan verzorging. Door verschillende ervaringen ontdekt Tony de betekenis van het ware leven en leert hij opnieuw anderen lief te hebben. Het is dus een verhaal van verkeerde levensbeslissingen en innerlijke genezing. Iets waar wij allemaal begrip voor kunnen opbrengen.

 

Wij leven in een materialistische wereld. Dit betekent niet alleen dat mensen er op uit zijn om de laatste nieuwe gadgets te bezitten, maar, nog gevaarlijker, dat de idee heerst in onze samenleving dat alleen het zichtbare bestaat. Dit idee is een frontale aanval op één van de belangrijkste thema’s uit de Bijbel: het geloof. De Oversteek is verfrissend omdat het de geestelijke realiteit beschrijft als even echt, of zelfs nog echter, dan de wereld die wij kennen. Dit boek herinnert ons dat wij als christenen geloven  in een onzichtbare realiteit; dat de basis van de christelijke hoop voor de toekomst ligt in het geloof dat God werkelijk bestaat en dat Hij een goede toekomst voor ons heeft voorbereid na de dood.

 

NB: Er zijn sommigen die bezwaren hebben over de theologische nauwkeurigheid van De Oversteek. Ik ben het er mee eens dat niet alles wat er in het boek geschreven staat over God theologisch ‘klopt’, maar tegelijkertijd is dit boek eerst en vooral een roman, dus moeten wij het zo lezen, en niet als een poging om systematische theologie voor te stellen.

 

W. Paul Young, De Oversteek (VBK Media, 2013).

https://depottenbakker.be/fotos-van-de-officiele-opening-van-het-nieuwe-kerkgebouw/,https://depottenbakker.be/eerste-dienst-in-het-nieuwe-gebouw/