24 september 2023

Wil jij de 2° stap zetten ?

Spreker:
Passage: Numeri 21 : 4—9 en Johannes 3 : 14
Dienstsoort:

God zet de 1°stap— wil jij de 2° stap zetten– dan zet God de 3° stap !
Wat denk je ? Zouden er toen mensen geweest zijn die, gebeten door een
slang en wetende dat ze zouden sterven, geweigerd hebben om een blik te
richten op de koperen slang? Zoals er nu zoveel mensen weigeren om hun
blik, hun vertrouwen te richten op de Here Jezus! Die weigeren hun blik te
richten op het kruis – die weigeren om te geloven in de Here Jezus!
GEBED
Zending Madagascar – waterpompenproject Mahatsara. ( Powerpoint )
• 1° stap: God wil gebed.
• 2° stap: wil jij bidden voor het waterproject?
• 3° stap: God hoort je gebed!
Willen jullie bidden opdat dit waterproject voor de 3 dorpen mag worden
aangenomen?
• Bemaintso – 2.000 inwoners. Bron op 950 m.
• Ambodisakoana – 300 inwoners. Bron op 1500 m.
• Betakabana – 250 inwoners. Bron op 300 m
Opvang 20-tal weeskinderen door Nirina.
• voor Tranquillin en Nirina en hun gezin.
• voor de goedkeuring van de aanvraag fonds opvangen bron. Voor de
3 dorpen.
• voor de opvang weeskinderen.
• voor voldoende financiële steun voor het gezin . (nu is er een tekort!)1° stap: God wil dat omzien naar wezen. 2° stap: Ik zoek 20
personen die 25 € per maand willen storten om die kosten te
dekken!
• Zet jij die 2° stap ?
• 3°stap : God zal zegenen !
• 1° stap: God dankt voor het penningske van de weduwe.
• 2° stap: heb jij een euro penningske?
• 3° stap: God kan het zo vermenigvuldigen!
God zet de 1° stap. - Wie van jullie zet vandaag de 2° stap?
God zet de 3° stap!

https://depottenbakker.be/Prediken/de-here-heeft-alles-gemaakt-omwille-van-zichzelf/,https://depottenbakker.be/Prediken/de-geest-helpt-ons-bij-ons-bidden/