12 maart 2023

“Welke weg zullen wij gaan?”

Passage: Psalm 119: 25 – 32

Welke weg zullen wij gaan? Psalm 119: 25 BEMOEDIGING VOOR DE ZIEL ! Door de eeuwen heen wil God ons Zijn weg tonen.In deze Psalm; de langste van alle psalmen wordt er 44 keer over een weg gesproken. Enkele malen dat er over de weg van de mens gesproken wordt, maar de meeste keren gaat het over DE WEG GODS. In deze 8 verzen wordt er 3 keer over Gods weg gesproken . • Vs 27 is een gebed, een verlangen naar Gods bevelen; DE WEG UWER BEVELEN.Doe mij die verstaan. 1 Korint 2: 13–16. Alleen Gods kinderen kunnen dit verstaan. • Vs 28 heeft Jezus doorleefd. Hebreeën 5: 7-9. Jezus heeft gebeden en smekingen onder sterk geroep geofferd aan Hem, Die Hem uit de dood kon redden. • Vs 30 is een keuze maken. DE WEG DER WAARHEID te gaan. De psalmist verkiest dit levensgedrag, dat rekening houdt met de werkelijkheid van God en daarom waarde heeft voor de eeuwigheid. • Vs.32 is een start maken met deze loop (wedloop), lopen doe je op een weg; in de richting van ….DE WEG UWER GEBODEN LOPEN. De Heer zal ons nieuwe kracht geven om deze weg te gaan. Volhardend en ziende op de Heer Jezus. Het gaat om ons hart, de plaats van onze gedachten als dienaren van de Allerhoogste; als bekeerde zondaars; als christenen; als navolgers van Jezus, verlangend naar de gerechtigheid Gods; de juiste verhouding tot God en de medemens. Wanneer wij deze Psalm 119 aandachtig lezen , dan merken we op dat hij in de IK-vorm staat. Als we de Evangeliën ernaast leggen dan zien we het LEVEN in gehoorzaamheid van de Heer Jezus. Gods WEG die Hij gegaan is in gehoorzaamheid aan de Vader. - Ik vertel; ik overdenk; ik verkies; ik stel mij voor ogen; ik klem mij vast; ik zal lopen; ………enz. Ook vandaag anno 2023 gaat mijn (ons) leven in en met de Heer verder. De Heer Jezus heeft gezegd ( en nog steeds ) “VOLG MIJ”. In afhankelijkheid van onze Vader en in Jezus Naam mag dit ons verlangen zijn om te bidden, om de juiste keuzes te maken en om te gaan waar Hij ons zendt. Hij is ons voorbeeld. Zo zullen we ook tot zegen zijn voor elkaar en voor degenen die nog buiten staan, opdat God verheerlijkt mag worden in Jezus Naam en in de kracht van de Heilige Geest. Moge onze God toevoegen naar Zijn wil en welbehagen aan de gemeente; die het LICHAAM van Christus is. Het licht zal dan schijnen in de duisternis. En wat we bereikt hebben; in dat spoor -deze WEG- ook verder. Moge de Heer ons hierbij zegenen en wijsheid schenken. Moge de Heer ons hierin genadig zijn en ons zegenen. In Jezus Naam!
AMEN

https://depottenbakker.be/Prediken/vertrouwen-in-god/,https://depottenbakker.be/Prediken/preek-jan-over-jethro/