19 november 2023

“Ons leven als offer aan God”

Spreker:
Passage: Romeinen 12 : 1-8

Wanneer we samen komen, ontvangen we kracht, steun en bemoediging.
We ontvangen veel door samen God te zoeken, samen te danken, samen
te luisteren naar Zijn Woord. Om te groeien is het niet enkel belangrijk om
te ontvangen, maar ook om te geven, te dienen. Dit is een aanmoediging
voor iedereen om het echt te doen.
 Wat betekent het om christen te zijn?
• De tekst die we hier lezen volgt op een hele uiteenzetting van Paulus
over het Evangelie.
 God gaf het leven, maakte alles
 door onze tekortkomingen is er een kloof tussen ons en God
 Jezus gaf zijn leven uit liefde zodat wij God kunnen vinden
 God aanvaardt ons los van wie of hoe we zijn, los van wat we
gedaan hebben of niet gedaan hebben
• Ons lichaam als levend offer aan God.
 niet uit schuldbesef, maar uit dankbaarheid
 iedere dag opnieuw
 we zijn niet meer baas over ons leven, maar geven alles aan
God
 Hij wordt de basis van ons leven
• Iedereen heeft iets waarop hij steunt in zijn leven: je leven heeft zin
als je op God steunt.
Christen zijn betekent dat we ons hele leven geven als offer aan God.
II Wat is het resultaat ervan op ons leven ?
• We geven ons lichaam:
 God wil niet enkel onze ziel, maar ons hele lichaam
 alles wat we doen komt voort uit wie God is
 ons lichaam is een beeld van God naar buiten toe
 het is een grote verantwoordelijkheid, wat we ook doen
 het is een geruststelling omdat God alles in de hand heeft
Aantekeningen bij de preek
Prediking : Thomas
• We worden van binnenuit veranderd: de liefde en aanwezigheid van
God verandert ons denken, ons hart, ons doen.
• We ontdekken zijn wil door de gaven die ieder gekregen heeft.
 we zijn allen één; leden van één lichaam
 allemaal zijn we uniek, geliefd, aanvaard en nodig;
 je leven geven aan God, geeft je een leven van dienen, binnen
én buiten de kerk
III. Waaruit putten we de kracht die we hebben om het te doen?
• Dit alles kunnen we nooit uit onszelf, het is God die werkt door ons
heen.
• Wanneer we kijken naar Gods goedheid worden we aangeraakt, we
zijn ontroerd, we zijn dankbaar.
• Dit besef geeft ons een diep verlangen naar God, een diepe dankbaarheid en we geven uiteindelijk ons leven aan Hem, waardoor ons hart
stap voor stap veranderd wordt.
Kom tot God. Geef je leven aan Hem

https://depottenbakker.be/Prediken/de-existentiele-crisis-van-israel/,https://depottenbakker.be/Prediken/het-boek-hosea/