3 december 2023

“Mensen tot God brengen”

Spreker:
Passage: Handelingen 16 : 13-34

God kennen maakt ons dankbaar, we beseffen dat Hij ons het leven gaf
en dat alles in zijn handen is. Hem kennen vult de leegte in ons leven en
geeft ons het verlangen om dit met anderen te delen. We leren vandaag
op welke manier we mensen tot God kunnen brengen.
I. Het Evangelie voor de religieuze, voor de verlorenen en voor de gewone
man
• We leren over 3 verschillende situaties, hoe het Evangelie gebracht
werd, hoe mensen in ontmoeting tot God kwamen.
• 1 boodschap, 3 verschillende situaties, 3 verschillende manieren.
II. Een diepere kijk op deze verhalen
Lydia : het Evangelie voor de relieuze.
• Lydia was een vrouw die God zocht.
• Door te horen over Jezus opende God haar ogen en kwam ze tot
besef van het ware Evangelie.
De slavin : het Evangelie voor de verlorenen.
• De slavin was een vrouw die bezeten was van een kwade geest en
gebonden was aan haar meester.
• Zij kwam in ontmoeting met God door een krachtige ervaring die
haar bevrijdde ; zowel geestelijk als sociaal werd zij bevrijd.
De gevangenisbewaker: het Evangelie voor de gewone man.
• De gevangenisbewaker was niet zoekende naar God.
• Hij kwam in ontmoeting met God door de te zien hoe anders Paulus
en Silas waren. Zij hadden iets bijzonder en hij wou weten wat hen
zo anders maakte.
III. Slot
• Eén boodschap, één Evangelie maar veel verschillende mensen.
• Het Evangelie wordt gebracht op een zodanige manier dat het een
persoonlijk antwoord wordt op ieders leven.
• Alleen in Jezus kunnen mensen tot God gebracht worden

https://depottenbakker.be/Prediken/het-boek-hosea/,https://depottenbakker.be/Prediken/2e-advents-zondag/