6 februari 2022

“Jozef”

Passage: Johannes 10 : 7-

Aantekening bij de preek

Jozef was lange tijd de jongste van Jakob’s familie. Jakob had vier vrouwen, waaronder zijn favoriete, Rachel...een buitenbeentje want zij kon jarenlang als enige geen kinderen krijgen. Toen Rachel uiteindelijk toch een kind kreeg werd het uitermate vertroeteld. Dat Jozef bij de overige tien broers ook nog eens pochte over zijn dromen, waarin zij als korenschoven of als zon, maan en sterren voor hem neerbogen, maakte hem bij hen ook niet bepaald geliefd. Ze haatten hem zelfs !
Op een dag zagen ze hun kans schoon en verkochten hem als slaaf, waarna Jozef in Egypte belandde en in dienst kwam bij Potifar aan het hof van de Farao. Door valse beschuldigingen belandde hij zelfs voor enkele jaren in de gevangenis. Jozef had tot dan toe alle reden om te klagen, te protesteren en er uiteindelijk de brui aan te geven maar…….dat deed hij niet en dan gebeurt het wonder dat hij tot onderkoning wordt benoemd en in die hoedanigheid na 20 jaar zijn broers terug ziet met hangende pootjes, smekend om hen van de hongerdood te redden. Ongetwijfeld een enorme schok en een pijnlijk moment voor alle betrokkenen. Komaan Jozef ! Dit is je kans ! Neem wraak !
Dit is de vervulling van Jozef’s droom van lang geleden ! Neemt Jozef wraak ?Nee ! Hij vergeeft zijn broers gewoon want hij heeft ontdekt hoe die afgelopen 20 jaar in Gods plan pasten ! “...om u in het leven te behouden heeft God mij voor u uit gezonden.”
Denk eens aan de moeilijke momenten in je eigen leven, of aan de vervolging van christenen wereldwijd, ja zelfs aan de hoogst onrechtvaardige kruisdood van Jezus ! Kunnen wij daar iets uit leren voor onszelf misschien ?
Laten we toch steeds voor ogen houden, dat alles in Gods plan past...dus dat we ook steeds met Hem in gesprek moeten blijven en naar Hem luisteren...en wie weet zeg jij ook na een poosje :” God heeft mij vooruit gezonden, zodat Hij zijn grote plan kan uitvoeren !”

https://depottenbakker.be/Prediken/de-heiligheid-van-god/,https://depottenbakker.be/Prediken/getuigenisdienst/