25 juni 2023

Is de zondvloed een daad van een wispelturige en gewelddadige god?

Passage: Genesis 6 : 1-8

Belangrijke vragen :
• Waarom heeft God de schepping onder water gebracht?
• Wie zijn de zonen van God ?
• Waarom werden Noach en zijn familie gespaard?
De antwoorden op deze vragen tonen hoe God omgaat met het kwaad,
namelijk dat:
1: Hij ziet (Hij is niet afwezig)
2: Hij voelt (Hij is niet onverschillig)
3: Hij handelt (Hij is niet machteloos)

https://depottenbakker.be/Prediken/wat-of-wie-is-het-woord/,https://depottenbakker.be/Prediken/getuigenissendienst-en-lofprijs/