14 november 2021

“God is niet “eerlijk” en dat is maar goed ook !”

Spreker:
Passage: Jona 4 : 1-11

Aantekening Prediking
Dienstleiding : Ruth Prediking : Tom De Craene

" God is niet "eerlijk" en dat is maar goed ook ! "

“Toen God zag dat zij inderdaad berouw hadden over hun kwade praktijken, veranderde Hij van gedachte. De straf die Hij had aangekondigd , voltrok Hij niet.”
Jona 3 : 10

“Maar dat viel slecht bij Jona en hij werd bijzonder kwaad. (…) Want ik wist het wel: U bent een milde God en vol medelijden, geduldig en vol liefde, altijd bereid de straf in te trekken. (…) liever ga ik dood, dan zo verder te moeten leven. Jona nu had de stad verlaten om aan de oostkant van de stad een afdak van twijgen te bouwen en in de schaduw daarvan te gaan zitten en te kijken wat er met de stad zou gebeuren.
Om Jona in een betere stemming te brengen zorgde God , de Heer, (…) voor een plant die zo hoog opschoot dat Jona volop schaduw had voor zijn hoofd. (…) De volgende dag (…) liet God de plant door een worm aanvreten en de plant ver-dorde. (…) De zon brandde zo op Jona’s hoofd dat hij door de hitte bevangen werd en wilde dat hij dood was. (…)
Toen zei de Heer: ‘ De plant kwam in één nacht en de volgende nacht was hij alweer verdord ; je hebt hem niet laten groeien en je hebt er geen zorg aan hoe-ven te besteden. Toch had je graag gezien dat hij gespaard bleef. Zou Ik dan Ni-nive niet sparen, die grote stad met méér dan honderdtwintigduizend mensen, die zich nergens van bewust zijn, nog afgezien van al die onschuldige dieren ?’
Jona 4 : 1-11
“U bent er misschien niet van overtuigd wat Gods wil voor u is, maar
een groot deel daarvan staat duidelijk in de Bijbel opgeschreven. Bent u gehoor-zaam aan de aspecten van Zijn wil die Hij u al duidelijk heeft gemaakt? Bij uw zoektocht naar Zijn plan is gehoorzaamheid aan Zijn Woord altijd een goed ver-trekpunt.”
John MacArthur

https://depottenbakker.be/Prediken/de-muren-van-jericho-2/,https://depottenbakker.be/Prediken/geef-aan-god-wat-god-toekomt/