3 mei 2020

Gerechtigheid

Passage: Mattheüs 3:13-17

Over gerechtigheid en Jezus eerste woorden: In Mattheüs 3:13-17 lezen we dat Johannes de doper Jezus doopt. Johannes is eerst niet van plan Jezus te dopen. Hij weet dat Jezus de zoon van God is en voelt zich niet waard Hem, die groter is, te dopen. Zijn eerste reactie is dan ook ‘waarom komt u naar mij?’ In vers 15 antwoord Jezus: “Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen.” Dit zijn de eerste woorden van Jezus in het Mattheüs evangelie. Als we ze wat meer in detail bekijken dan leren we het volgende:

  • Laat het gebeuren,...” → Jezus was bereid om volledig mens te worden.
  • “...gerechtigheid te vervullen.” → Zoals God de Vader het bedoeld heeft.

De eerste woorden van Jezus in Lucas lezen we wanneer de twaalfjarige Jezus in de tempel is achtergebleven en zijn ouders hem komen zoeken. (Lucas 2:41-52) Jezus reageert (vers 49): “Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen van Mijn Vader?” Jezus verlangde er naar om de wil van Zijn Vader te doen. Nadat Johannes Jezus gedoopt heeft spreekt God de Vader: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!” (Mattheüs 3:17) Dit laat ons zien dat Jezus Gods wil deed.   Over gerechtigheid in de psalmen: Psalm 23:1-3 De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets, Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. God wil ook ons leiden om de weg van gerechtigheid te gaan. (In sommige vertalingen staat “in het rechte spoor”.)   Over gerechtigheid in de Bergrede: Jezus leert zijn leerlingen in de Bergrede ook over gerechtigheid. Mattheüs 6:33: “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, ...”

  • “Maar zoek...” → Het vraagt van ons een inspanning
  • “... eerst het koninkrijk van God,...” → God moet op de eerste plaats staan.
  • “... en Zijn gerechtigheid,...” → De gerechtigheid die God verlangt.

Wij worden opgeroepen om dicht bij God te leven, Hij zal ons leiden op de rechte weg, Hij zal ons helpen gerechtigheid te zoeken. We mogen daarin Jezus’ voorbeeld volgen en dienstbaar en behulpzaam zijn voor onze omgeving. Als onze gerechtigheid zichtbaar wordt zullen we tot zegen zijn van de mensen om ons heen. Daarmee zullen we ook getuigen van wie God is.

https://depottenbakker.be/Prediken/hoop-voor-de-wereld/,https://depottenbakker.be/Prediken/spiegelbeeld/